Stille Week: een belevenis voor kinderen

3 maart
Nederlands Bijbelgenootschap
Wie bewust met kinderen wil toeleven naar Pasen, kan gebruik maken van het boekje Op weg naar Pasen. Deze uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap helpt om je met kinderen in acht stappen voor te bereiden op het Paasfeest.

Gezinnen kunnen Op weg naar Pasen in de Stille Week dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld aan tafel; maar ook op school kan ermee gewerkt worden. In de acht dagen van Palmpasen tot en met Paaszondag leren kinderen met dit boekje elke dag iets over de gebeurtenissen in de laatste week van Jezus’ leven. Aan het einde van de week hebben ze bovendien een mooie paasstok gemaakt.

Het kleurrijke boekje staat vol gespreksvragen, weetjes, puzzels en doe-opdrachten. Gezinnen kunnen kosteloos een exemplaar aanvragen op www.debijbel.nl. Kerken, scholen en kinderwerkers kunnen tien of meer exemplaren in de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap bestellen (tien stuks voor € 3,95 inclusief verzendkosten).

Samenleesbijbel
De acht stappen uit Op weg naar Pasen zijn ontleend aan de Samenleesbijbel. Deze Bijbel in Gewone Taal bevat vijfhonderd extra bladzijden met leesroutes door de Bijbel, vragen om over na te denken, weetjes, liedjes en ideeën voor activiteiten.

Lees de blog 'tips, boekjes en materialen voor de lijdenstijd' voor meer inspiratie.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Het NBG zorgt voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in buitenlandse talen en in nieuwe vormen, zoals digitaal via debijbel.nl.

Tags
Christelijke feesten
Bijbellezen
8-12 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!