Sponsorloop naar Bethlehem

13 december
CGJO
“Kom op Willem, lopen!” Terwijl moeder aan het touw trekt moedigt één van onze kinderen ezel Willem aan in beweging te komen. Maar stokstijf blijft hij staan. We kunnen aanmoedigen en trekken wat we willen, maar hij verzet geen stap. Uiteindelijk komt hij in beweging na een paar tikjes met een takje op zijn achterste. En zo gaat onze tocht verder met stukjes lopen en dan weer duwen en trekken aan de ezel. “Zou het bij Jozef en Maria ook zo gegaan zijn?” vragen we ons af tijdens de wandeling.

Een paar dagen later komt de volgende tocht in beeld. “Pap, wil je ons helpen bij de sponsorloop? Via een website kunnen we ons aanmelden en dan krijg je een link waarmee mensen dan kunnen doneren. Wil jij die link dan naar mensen appen?” “Ja dat wil ik wel, spreken jullie dan een bericht in waarin je uitlegt wat de bedoeling is?” Zo gezegd, zo gedaan. De één heeft het script geschreven en daarna spreken ze samen het bericht in: “Er is geld nodig om de school af te bouwen. Een school in Kenia is heel belangrijk, want op school krijgen ze eten. Ze hebben het daar ook erg moeilijk vanwege corona.” En zo klinkt het drie weken later weer: “Kom op, lopen!”

De tocht van Nazareth naar Bethlehem lijkt ook wel een beetje op een sponsorloop. Dit keer is onze hemelse Vader de sponsor. Hij liet Zijn Zoon Jezus in armoede geboren worden in een stal, om zo de wereld rijk in God te maken. Laten wij zo ook de wereld rijker maken, met een daad van liefde en net zoveel geld besteden aan het kerstdiner als aan voedselhulp. Of het geld dat we besparen op vuurwerk doneren aan een vredesorganisatie. Niet knallen, maar geven!

Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Wekker.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerst
Christelijke feesten
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Dankdagkalender 'Delen'

Op 2 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij.Woord en Daad staat samen met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en LCJ, uitgebreid bij deze dag stil. In de kalender denken we met kinderen en jongeren na over wat God in de Bijbel zegt over dit onderwerp. Daarnaast delen we verhalen uit het werkveld van Woord en Daad.

Wil jij de kalender bestellen? Of wilt u de kalender een plek geven in uw gezin of in uw gemeente? De kalender zelf is gratis, er worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.