Sjoemelen?

12 september
CGJO
“Hoe ga je ermee om als ouders zich schuldig voelen, omdat hun kind de kerk heeft verlaten,” vraagt een van de aanwezigen op een toerustingsavond voor wijkteams. “Ik kom regelmatig ouders tegen die zich te kort voelen schieten of zich afvragen: ‘Heb ik wat verkeerd gedaan?’ Hoe ga je hier nu wijs mee om?”

Deze vraag hakt er wel in. Hoe reageer je hierop?

Allereerst: een schuldgevoel is iets anders dan schuldig zijn. Hoe ouder het kind wordt hoe meer ‘medeopvoeders’ er zijn. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van vrienden en media. Daarom mogen we met pedagoog Wim ter Horst aan de ouders vragen: ‘Heb je gesjoemeld met je liefde? Heb je van je kind gehouden?’ Alle opvoeders maken fouten, maar het belangrijkste is dat we van onze kinderen gehouden hebben. Als dat het geval is dan hoeven we ons niet schuldig te voelen.

En als ouders echt fouten hebben gemaakt? Dan is het goed dat ouders dit benoemen richting hun kinderen. En wanneer ze hun fouten en zonden aan jou vertellen, mag je hun ook vertellen dat er bij God genade en vergeving is.

Wanneer kinderen een andere weg gaan dan je als ouders gehoopt had, is het juist van belang dat je als ouder je liefde voor je kind(eren) blijft uiten. Ouderliefde mag onvoorwaardelijk zijn, dus ook als ze God en het geloof de rug toekeren. Helaas zijn er kinderen die zich afvragen of hun vader of moeder nog evenveel van hen houdt dan de broer of zus die nog wel trouw naar de kerk gaat. Het helpt deze (volwassen) kinderen wanneer ouders duidelijkheid scheppen. Dat ze laten merken dat, al hebben ze verdriet over de keuzes van hun kind, ze nog steeds zielsveel van hen houden. Hierin mogen we als ouders lijken op onze hemelse Vader.

Onderweg naar huis mijmer ik nog eens wat na. Hou ik onvoorwaardelijk van m’n kinderen? Zouden ze dat ook zo ervaren? Hoe zou ik het vinden als een van mijn kinderen God de rug toekeert? Zou ik dan nog steeds evenveel van ze houden? Ik neem me voor het morgenavond bij het naar bed brengen gewoon eens hardop te zeggen: “Wat er ook gebeurt en wat je ook doet ik zal altijd van je blijven houden. Dat beloof ik.” Stilletjes bid ik achter het stuur: “God, geef me Uw liefde in mijn hart om dat ook waar te maken.”

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Dagelijks leven
In gesprek
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!