Seksuele vorming is een feest

19 maart
Elza Hogendoorn
Het leven met kinderen vind ik regelmatig een feest. Niet altijd, maar het kent heel veel mooie, diepe, waardevolle momenten. Maar seksuele vorming een feest? Het is niet het eerste waar ik zelf aan dacht, toen we gezegend werden met kinderen. Ik dacht aan leuke dingen doen, aan knuffelen, aan knutselen, aan genieten van ontwikkelingen, aan gesprekjes...

Tot ik op 14 februari ontdekte dat seksuele vorming dat allemaal is. Het is leuke dingen doen, gezelligheid, grenzen stellen, knutselen, praten, knuffelen, complimenten geven, uitleg geven, boeken lezen … Wat is het niet? Het is nét gewoon opvoeden, alleen zijn we ons er niet altijd bewust van.

Dit jaar inspireerde een post op Facebook van Erika van Nes ons tot het vieren van Valentijnsdag. We maakten tasjes klaar vol liefde, voor ieder lid van ons gezin één. We knutselden, schreven kaarten, bedachten passende cadeautjes. En op de dag zelf liep ik in de bibliotheek tegen een prachtig boek aan: ‘Liefde is…’

Op vrijdag was het eindelijk zover. Eerst lazen we het boek voor, waarmee dit moment ook gelijk een oefening in geduld was, want de meiden hadden hun zakje chips al ontdekt. We lazen over wat liefde is: liefde is elkaar knuffelen, liefde is voor elkaar zorgen, liefde is naar elkaars verhalen luisteren, liefde is…

Prachtig! Ik had het niet mooier kunnen zeggen. De hele week bleef het terug komen. Als ik, ’s avonds in bed, een verhaaltje vertelde: ‘Liefde is een verhaal vertellen.’ Als ik boterhammen klaar maakte: ‘Liefde is brood smeren.’ Maar ook toen ik zei dat de meiden nu een appel kregen in plaats van ‘iets lekkers’: ‘Liefde is nee zeggen, omdat iets niet goed voor je is.’

Na het lezen van ‘Liefde is’, doken de meiden in het tasje. Voor de oudste zaten er hemdjes in, voor de jongste een jurkje. Er was chips en chocola. We lazen de kaarten voor, die alleen de oudste een beetje begreep. Er kwam een blosje op haar wangen bij het horen van de woorden op de kaart: ‘Het is heerlijk om jou als dochter te hebben. Je bent ons lieve meisje! We houden heel veel van jou.’

In officiële termen waren we bezig met het leggen van een liefdevolle basis, met relationele vorming en enkele verwerkingsopdrachten. Seksuele vorming dus. Maar in de praktijk vierden we een feest, compleet met een hartjesslinger voor het raam. Seksuele vorming is een feest. Het feest van de liefde namelijk!

Elza Hogendoorn

Elza (1988), getrouwd en moeder van twee meiden. Via de facebookpagina 'Platform Seksuele vorming' deelt ze inspiratie over seksuele opvoeding. Daarnaast houdt Elza zich bezig met het ontwikkelen van gezinsmomenten en het schrijven van verhalen.

Tags
Seksualiteit
Vieren
Gezinsmoment
Peuter
In gesprek
0-3 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!