Scheldende spiegel

13 juni
De Wekker
“Catechisatie is saai! Ik ga nooit meer!” Tienerzoon komt thuis en ondersteunt zijn boodschap met diverse scheldwoorden. “Pardon?! Van zulke taal ben ik hier niet gediend en reken maar dat jij de volgende keer naar cat gaat,” klinkt het vanaf de bank. Waarop zoonlief in één rechte lijn naar zijn kamer driest en de deur met een knal achter zich dichtgooit.

Als ik verhalen van andere ouders mag geloven, kunnen zulke taferelen over een paar jaar ook in ons huis plaatsvinden. En ik zou ook zomaar zo ‘onhandig’ kunnen reageren. Ik hoop dat ik, wanneer de stoom uit de oren van mijn puber komt, het geduld vind om echt te luisteren. Het geven van mijn mening of advies levert waarschijnlijk alleen maar onbegrip, afstand en discussie op. Mijn puber weet heus wel dat ik niet van zulke taal ben gediend.

Wat ik zou proberen te doen is later die week op een relaxed moment eens voorzichtig te polsen, hoe hij er nu in staat. Er is een kans dat er bijna niets meer aan de hand is. Mocht hij nog steeds een probleem hebben met catechisatie, dan zou ik kijken hoe we samen een oplossing kunnen vinden. Ik zou proberen uit te leggen hoeveel de catechese, kerkgang en het geloof mij waard is en niet zomaar toegeven aan zijn wens om niet meer te gaan.

Aan de andere kant wil ik in het oog houden wat het effect van is van mijn dwang op zijn geloofsontwikkeling. Er komt een punt dat het vanuit hemzelf moet gaan komen. Wat zegt het over het over mijn vertrouwen in de het werk van de Heilige Geest wanneer ik koste wat het kost de machtsstrijd wil winnen? Ik hoop dat ik dankbaar gebruik kan maken van de spiegel die me wordt voorgehouden: hoe zit het nu eigenlijk met mijn vertrouwen in God?

Kasper van Helden

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Pubers
Dagelijks leven
In gesprek
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!