Schapen die niet weg kunnen lopen

17 juni
LCJ
“Maar er staat een hek omheen. Dan kunnen de schapen toch niet weglopen?” “En die schapen zijn toch van de boer?” Deze woorden komen uit de mond van een kleuter. Ik ben met hem in gesprek over een herder en over schapen, omdat ik benieuwd ben wat hij ervan weet. Het gesprek is voor mij verhelderend. Hij blijkt niets van een herder te weten. Hij ziet ook niet in waarom die nodig is. En bij schapen denkt hij aan schapen in een omheinde wei, waar ze de hele dag door rustig eten van het groene gras.

Voor veel kinderen is een lied over de Goede Herder een van de eerste liederen die ze van hun ouders leren. Als ouders willen we de rijkdom uit Psalm 23 en uit de verschillende gelijkenissen over herders aan onze kinderen doorgeven. En dat is prachtig. Door het gesprekje realiseer ik me dat dit beeld veel te moeilijk is voor een jong kind. En ik heb ook weer scherp dat ik al helemaal niet kan verwachten dat hij het beeld linkt aan zijn eigen leven. Hij denkt concreet. En hij wil geen schaap zijn.

Hoe kan ik hem hierin verder leiden? Ik blijf zingen, want zingen blijft een bijzonder sterk middel in de overdracht. Ik pak het lied “De herder heeft zich niet vergist” van Hanna Lam en Wim ter Burg erbij. Daarin komt de zoekende liefde van de herder duidelijk naar voren. En verder ga ik uitzoeken of er in de buurt een herder met een kudde te vinden is.

Of zal ik het beeld van de herder en de schapen nog een poosje laten rusten? We zingen samen “Alzo lief had God de wereld.” Dat gaat over mensen en dat sluit beter aan bij deze kleuter, want hij is echt liever mens dan dier.

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Zingen
Goede Herder
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!