Ruth overwon als moeder haar angsten: "Veel moeders willen perfect zijn"

9 september
CIP
Moederschap is veel meer dan alleen kinderen opvoeden, stelt de Amerikaanse schrijfster Ruth Schwenk. Volgens de gerenommeerde auteur en spreekster vormt het moederschap niet alleen de kinderen, maar moeders zelf. "Je moet keer op keer sterven aan jezelf", vertelt de moeder van vier kinderen in gesprek met CIP.nl over haar boek Happy Mom die recent in het Nederlands werd vertaald. Het sterven aan jezelf is volgens Ruth onderdeel van de 'grote opdracht' die moeders hebben gekregen van God. Wat houdt die opdracht precies in?

Een van de lessen in uw boek gaat over afhankelijk zijn van de Heer. Waarom is dit zo belangrijk als moeder? En op welke manier heb je dit geleerd?
"Als moeders kunnen we de neiging hebben om te denken dat alles van ons afhangt. We doen er álles aan om álles goed te doen, maar de realiteit is dat er maar één perfecte ouder is en dat is God. We hoeven het niet allemaal zelf te doen en vol te houden, want God doet het. We moeten op Hem vertrouwen om ons door Hem te laten leiden. Dit geeft ons kracht als moeders. Het is moeilijk te bevatten, maar Hij houdt nog meer van onze kinderen dan wijzelf."
"Toen mijn zoon Tyler vorig jaar afstudeerde van de middelbare school, moest ik mezelf eraan herinneren dat we geroepen zijn om onze kinderen op te voeden. We zijn niet geroepen om onze kinderen vast te houden, maar om ze vrij te laten. We kunnen ze niet voor altijd in ons huis houden! Natuurlijk hebben we nog steeds een relatie met hen als ze ons huis verlaten, maar hier moeten we niet vergeten dat God een trouwe en goede Vader is. Hij heeft de touwtjes in handen en werkt in het leven van mijn kind, zelfs als hij niet meer in de buurt is. Van God afhankelijk zijn, is leren onthouden dat we geroepen zijn om trouw te zijn, maar uiteindelijk is het Gods genade die in onze kinderen aan het werk is om hen tot reddend geloof in Jezus te brengen en hen in hun geloof te laten groeien."

Wat is een les uit je boek waar je zelf nog steeds mee worstelt in je dagelijkse leven als moeder?
"Ik heb er nog steeds moeite mee om volledig aanwezig te zijn in en volle aandacht te geven aan het seizoen waarin ik me bevind. Ik kan me bezighouden met wat ons te wachten staat met een werkproject of een idee voor mijn bediening. Als gevolg hiervan kan ik het omarmen van wat recht voor me is soms missen. Voor mij is het belangrijk om grip te houden op mijn schema en plannen om ervoor te zorgen dat mijn eerste prioriteit thuis bij mijn gezin ligt. Ik geloof dat wie ik thuis ben, is wie ik werkelijk ben en dat alles vanuit die plek in mijn publieke bediening stroomt."

Op de achterkant van het boek staat: God gebruikt jou om je kinderen vorm te geven, maar Hij gebruikt ook je kinderen en jij als moeder om jou vorm te geven. Kan je dit verder uitleggen?
"We hebben de ongelooflijk mooie roeping van God ontvangen om onze kinderen te koesteren en op te leiden. We hebben de roeping om van Jezus te houden en van daaruit invloed uit te oefenen op de wereld, voor Zijn glorie. Als ouders hebben we grote invloed op de levens van onze kinderen. Hoewel het zeker waar is dat we een levensveranderende rol in hun leven spelen, denk ik dat we onderschatten hoe God het moederschap gebruikt om ons als moeders te veranderen en te beïnvloeden. Het grotere doel is niet alleen het vormen van mijn kinderen; het grotere doel is ook wie ik wordt door dit proces heen."

"Er zijn onderweg zoveel lessen van nederigheid, vreugde en opofferende liefde. God verfijnt me voortdurend door middel van het moederschap. Ik ben niet dezelfde persoon die ik was toen ik bijna 19 jaar geleden voor het eerst moeder werd. Als ik naar mijn kinderen kijk, kan ik niet anders dan erkennen hoe God hen heeft gebruikt om mij te leren wat opofferende liefde is en hoe ik moedig, geduldig, vriendelijk, leuk, spontaan en meer kan zijn."

In je boek schrijf je over het overwinnen van bepaalde emoties zoals woede en angst. Op welke manier heb je die twee emoties in je eigen persoonlijke leven overwonnen?
"Ouderschap legt bloot wat er in ons hart speelt. Wat we vaak zien is dat ons hart een gebrek kent aan geduld, vol egoïsme is en doorzeefd met angst kan zijn. De manier waarop God ons van binnenuit verandert is een van de vele mooie bijkomstigheden van het moederschap. Veel ouders kunnen bijvoorbeeld worstelen met woede. Een simpele vraag die ik mezelf stel als ik boos word, is: 'Wat krijg ik niet waarvan ik denk dat ik het verdien?' Of: 'Wat is er belangrijker voor mij geworden dan God lief te hebben en anderen lief te hebben?' Deze twee eenvoudige vragen zijn manieren waarop we kunnen zien hoe onze zondige of zelfzuchtige verlangens onze emoties kunnen beïnvloeden."

"Ik nodig routinematig Gods genade uit om me de kracht te geven om het leven te leiden dat Hij wil dat ik leef als echtgenote, moeder en dienaar van God. Ik weet dat ik het niet in mijn eigen kracht kan! Jezus wil Zijn leven leiden door mijn leven, maar ik moet elke dag mijn hart openen om 'ja' tegen Hem te zeggen. Als het op angst aankomt, denk ik dat het terugkomt op de eerste vraag. 'Ben ik afhankelijk van de Heer en Zijn kracht of ben ik afhankelijk van mezelf?' Als ik echt geloof dat God me heeft geroepen om de moeder te zijn die mijn kinderen nodig hebben, kan ik rusten in Zijn soevereine zorg over mijn leven en dat van mijn kinderen."

Waarom denk je dat veel moeders worstelen met perfectionisme? Wat zou je tegen die moeders willen zeggen?
"Ik denk dat veel moeders om verschillende redenen perfect willen zijn. Soms proberen we te corrigeren wat volgens ons verkeerd was met de manier waarop we waren opgevoed. Of het kan zijn omdat we onszelf vergelijken met andere moeders die een perfect leven lijken te hebben. Maar ik denk dat we moeten onthouden dat onze kinderen zich niet zullen herinneren of alles perfect was, ze zullen zich herinneren hoe geliefd ze waren. Het grootste geschenk dat we onze kinderen kunnen geven, is geen smetteloos huis of perfecte maaltijden, maar onvoorwaardelijke liefde."

"Toen ik moeder werd, heb ik geleerd me nog meer aan Hem vast te klampen. Ik heb de controle moeten opgeven en mogen leren dat Hij mij kent en nog meer van mijn kinderen houdt dan ik. Ik heb een aantal van mijn eigen egoïstische verlangens moeten verwerken en moet keer op keer sterven aan mezelf."

Als je je één les zou kunnen leren voordat je moeder werd, wat zou dat dan zijn? Waarom is deze les zo belangrijk?
"Toen ik net moeder werd, begreep ik de opdracht van God aan ons als moeders niet. Ik dacht dat het alleen maar ging om het opvoeden van 'goede kinderen'. Maar als jonge moeder besefte ik dat moederschap veel meer was dan alleen voor de kinderen zorgen en de dag doorkomen. Moederschap heeft een enorme waarde en een hoger doel. Dat besef heeft alles voor mij als moeder veranderd. Vanaf dat moment omarmde ik de opdracht van God om mijn kinderen met een doel voor ogen op te voeden en hen te helpen om van God te houden en een licht voor de wereld te zijn. God wil ons gebruiken in het leven van onze kinderen. Hij nodigt ons uit om de harten van onze kinderen vorm te geven. We zijn geroepen om ze te vormen tot jonge mannen en vrouwen die op een dag zullen opgroeien om Jezus lief te hebben en te dienen."

CIP

Het Christelijk Informatie Platform wil christenen informeren, bemoedigen en inspireren. Op CIP.nl vind je dagelijks nieuws en wetenswaardigheden uit christelijk Nederland.

Tags
Voorleven
Moeder
Geloofsopvoeding
Dagelijks leven
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.