Rolmodel

22 maart
Bert Reinds
In de Groene Amsterdammer stond een artikel over de problematiek in achterstandswijken. Pedagoog Inge van der Valk deed onder andere deze uitspraak: “Als de vader verdwijnt, heeft de moeder vaak nog weinig in te brengen tegen de jongetjes. En in arme, anonieme buurten is het dan heel moeilijk om tegenwicht te bieden tegen slechte vrienden. De afwezige vader is het grote probleem”

Nathan de Vos komt in zijn boek: ‘Man o man’, tot vergelijkbare conclusies en gaat nog een stapje verder. Hij schrijft dat het missen van de vader als rolmodel een van de redenen is waarom mannen een keer zo vaak zelf een eind aan hun leven maken dan vrouwen.

Mijn tip: Vaders, geef leiding aan je gezin, zonder de gezinsleden te frustreren. Mannen, laat je zien in de straat op de sportvelden en in de kerk. Toon je onvoorwaardelijke liefde, want dat is uitgepakte genade. De vrucht van voorwaardelijk opvoeden is dat een kind zich ontwikkelt óf als pleaser met een hoog aanpasgedrag, óf als rebel die conflicteert met autoriteit. Beiden raken uiteindelijk de weg kwijt in de samenleving.

Neem tijd voor hen en leef als een voorbeeld met hen. Gun kinderen het maken van een fout, kinderen leren juist van fouten maken. Bespreek je ervaringen als vader eens met andere mannen/vaders, vertel elkaar de moeiten en de vreugden en de noodzaak van jouw aanwezigheid in de nieuwe generatie. Want alleen wat je aandacht geeft groeit.

Bert Reinds

Bert Reinds (1960) is echtgenoot, vader en opa. Hij studeerde orthopedagogiek en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij publiceerde verschillende boeken, onder andere 'Vader zijn met hart en handen'.

Tags
Voorleven
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden