Rolmodel

22 maart
Bert Reinds
In de Groene Amsterdammer stond een artikel over de problematiek in achterstandswijken. Pedagoog Inge van der Valk deed onder andere deze uitspraak: “Als de vader verdwijnt, heeft de moeder vaak nog weinig in te brengen tegen de jongetjes. En in arme, anonieme buurten is het dan heel moeilijk om tegenwicht te bieden tegen slechte vrienden. De afwezige vader is het grote probleem”

Nathan de Vos komt in zijn boek: ‘Man o man’, tot vergelijkbare conclusies en gaat nog een stapje verder. Hij schrijft dat het missen van de vader als rolmodel een van de redenen is waarom mannen een keer zo vaak zelf een eind aan hun leven maken dan vrouwen.

Mijn tip: Vaders, geef leiding aan je gezin, zonder de gezinsleden te frustreren. Mannen, laat je zien in de straat op de sportvelden en in de kerk. Toon je onvoorwaardelijke liefde, want dat is uitgepakte genade. De vrucht van voorwaardelijk opvoeden is dat een kind zich ontwikkelt óf als pleaser met een hoog aanpasgedrag, óf als rebel die conflicteert met autoriteit. Beiden raken uiteindelijk de weg kwijt in de samenleving.

Neem tijd voor hen en leef als een voorbeeld met hen. Gun kinderen het maken van een fout, kinderen leren juist van fouten maken. Bespreek je ervaringen als vader eens met andere mannen/vaders, vertel elkaar de moeiten en de vreugden en de noodzaak van jouw aanwezigheid in de nieuwe generatie. Want alleen wat je aandacht geeft groeit.

Bert Reinds

Bert Reinds (1960) is echtgenoot, vader en opa. Hij studeerde orthopedagogiek en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij publiceerde verschillende boeken, onder andere 'Vader zijn met hart en handen'.

Tags
Voorleven
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.