Rivaliserende kinderen, tactische ouders

10 september
Terdege
Elk kind verlangt vanuit de grond van zijn hart naar de exclusieve liefde en aandacht van zijn ouders. Een moeder verzuchtte ooit: „Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. Zodra er twee of meer kinderen zijn, komt er rivaliteit in een gezin. De ene ouder laat het de kinderen vooral onderling zelf uitvechten, de ander komt als een soort scheidsrechter tussenbeide.

Wat zou het fijn zijn als de kinderen hun ruzies goed zelf konden oplossen. Wat zou het fijn zijn als ze met respect met elkaar omgingen. Wat zou het fijn zijn als ze elkaar de ruimte gaven om verschillend te zijn. Met het bijzonder praktische en herkenbare boek “Broers en zussen zonder rivaliteit” kom je een heel eind.

Om maar bij het begin te beginnen: Wat is er eigenlijk mis met rivaliteit? Daardoor leren kinderen toch om hun eigen boontjes te doppen? Ze leren zich aan te passen, hoe ze zich moeten verdedigen, hoe ze voor zichzelf op moeten komen. Stuk voor stuk zijn dat vaardigheden die een kind goed van pas komen.

Adele Faber en Elaine Mazlish, de auteurs van het boek, erkennen dat, maar vragen ook aandacht voor de keerzijde van de medaille, namelijk dat rivaliteit kinderen ernstig kan benadelen, hen diep kan kwetsen en soms zelfs blijvende schade kan aanrichten.

Een schrale troost voor ouders die met de handen in het haar zitten, is dat het in alle gezinnen voorkomt, zij het bij de een in heviger mate dan bij de ander. Faber en Mazlish zoeken de oorzaak in het feit dat elk kind vanuit de grond van zijn hart verlangt naar de exclusieve liefde en aandacht van zijn ouders. Zij geven hem voedsel, onderdak, warmte, liefde, een gevoel van eigenwaarde, van uniek zijn. De aanwezigheid van andere kinderen in het gezin vormt een bedreiging. Het zou immers minder liefde en aandacht kunnen betekenen.

Bizar voorbeeld
Om je een beetje voor te kunnen stellen wat het voor een kind betekent om de monopoliepositie in het gezin kwijt te raken, nemen de auteurs het bizarre voorbeeld van een man die zijn arm om zijn vrouw heen slaat en zegt: „Lieverd, ik houd zoveel van je, dat ik besloten heb er nog zo’n vrouw bij te nemen.” Vervolgens gaan de drie op pad en kijkt iedereen verrukt naar de nieuwe vrouw. Ze vragen aan de eerste vrouw: „En hoe vind jij haar?”

Het is duidelijk dat de vergelijking met het krijgen van een broertje of zusje niet opgaat, maar om er een beetje gevoel bij te krijgen, kan het geen kwaad hier eens over door te denken.

N.a.v. “How2Talk2Kids. Broers en zussen zonder rivaliteit”, door Adele Faber en Elaine Mazlish. € 22,50.

Terdege

Terdege is een reformatorisch familieblad waarin ook over opvoeding wordt geschreven.

Tags
Ruzie
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

JONGleren

Ouderschap is soms net jongleren: je houdt een heleboel ballen tegelijk in de lucht. Daarom dit praktische boek over opvoeding vanuit christelijk perspectief. JONGleren gaat in op thema’s als ‘grenzen stellen’, ‘sociale vaardigheden aanleren’, ‘waarden en overtuigingen doorgeven’ en vormt het handboek bij de Parenting Courses van Alpha Nederland. Je wordt in het lezen van dit boek aan het denken gezet over jouw rol als opvoeder en de functie van het gezin. Een aanrader voor iedereen die vanuit christelijk perspectief op praktische wijze aan de slag wil met opvoeding! Ook geschikt voor kringen.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.