Rijles: ‘Mag Jezus in je levensauto rijden of niet?

10 april
OnderWeg
Mijn oudste zoon heeft net zijn rijbewijs gehaald. Het lijkt nog zo kort geleden dat hij in zijn kinderzitje in slaap wiegde op de achterbank en nu moet ik het stuur uit handen geven. Niet alleen van de auto. Hij neemt veel beslissingen zelf.

Meestal maakt hij wijze keuzes, zoals zijn aanstaande geloofsbelijdenis. Op andere momenten houd ik mijn hart vast. En af en toe vraagt hij zijn ouders om raad. Niet dat ik hem dan altijd met advies kan dienen, de wereld van jongeren is complex en er wordt van alle kanten aan hen getrokken. Maar een portie onverdeelde aandacht en een goed gesprek waarin verschillende kanten belicht worden, zijn al veel waard.

In de auto heeft hij mijn advies niet nodig. Een ouder in de passagiersstoel die commentaar levert is niet ‘chill’. Als hij rijdt, moet ik het aan hem overlaten en hem vertrouwen. Dat kan ik me voornemen, maar de praktijk is weerbarstig. Ik zit met gebalde vuisten en moet me telkens bedwingen om niet in te grijpen. Dat ziet hij ook wel.

‘Het is net als je leven aan Jezus toevertrouwen’, zegt hij terwijl hij zijn blik op de weg houdt. Is hij serieus of probeert hij me met een vroom praatje af te leiden? ‘Mag Jezus in je levensauto rijden of niet? En als je Hem een plekje geeft, laat je Hem dan sturen of op de achterbank zitten? Of ben je bang dat iemand Hem ziet en heb je daarom liever geblindeerde ruiten? Of stop je Hem in de kofferbak bij de reserveband voor een geval van nood?’

‘Jezus mag van mij sturen, gas geven, remmen, alles’, zeg ik resoluut.

‘Echt? En dan geef je Hem geen commentaar vanaf de passagiersstoel? En als je de weg niet weet, laat je Hem navigeren?’

‘Nou, ik overleg wel met Hem door te bidden.’

‘Bid dan ook gelijk voor mij, dat soort bijsturen werkt al achttien jaar goed voor mij.’

De passagiersstoel zit opeens veel comfortabeler en ik doe mijn ogen dicht.


Eline de Boo is schrijfster met een missionaire roeping.

OnderWeg

OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine, een waardevolle bron van toerusting en inspiratie voor gemeenten en gemeenteleden.

Tags
Voorleven
Opvoeding
Bidden
In gesprek
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!