Placemat voor biddag

20 februari
LCJ
​Na de dankdagkalender - die veel gebruikt wordt- , is er nu ook een biddag-placemat ontwikkeld. Speciaal om in het gezin een week lang aandacht te geven aan en toe te leven naar de biddag.

Voor 8 dagen (van de woensdag voor biddag tot en met de biddag zelf) is er een stukje om te lezen met uitleg en vragen, een leuke doe-opdracht en iets om te zingen rondom het thema ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Al deze tekst staat mooi vormgegeven op een grote placemat (A3-formaat) die de kinderen zo op tafel kunnen gebruiken. De placemat is ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en bedoeld voor gebruik in het gezin.

Aansluitend bij deze placemat is er materiaal ontwikkeld voor scholen (met vertelschetsen en verwerkingen). Hiermee kun je ook heel goed op zondagsschool of club aan de slag! Bij het thema van de placemat is ook een preekschets geschreven voor de biddagmorgen/middagdienst. De materialen voor (zondags)school en club zijn te downloaden, evenals de preekschets voor de biddagdienst. Bij de placemat zijn ook nog extra verwerkingen voor thuis te downloaden.

U kunt de placemats bestellen voor € 0,45 per stuk, met een minimumafname van 20 stuks. Bestel ze gelijk voor alle kinderen uit uw gemeente en help de gezinnen om samen toe te leven naar biddag!

www.lcj.nl/biddag

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Huisgodsdienst
Christelijke feesten
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.