Op de ladder

18 juli
CGJO
“Pap, blijven we koffiedrinken?” vraagt onze zoon aan het einde van de kerkdienst. Na een bevestigend antwoord reageert hij: “Yes! Dan ga ik vragen of ik de koster kan helpen.”

Terwijl de gemeente gaat koffiedrinken, wacht mijn zoon bij de uitgang tot de kerk leeg is. Daar komt de koster aan: “Zo was je er weer?” “Mag ik de kaars uit doen?” “Nou, dit keer had ik het al aan Tim beloofd.” “Ah jammer.” “Maar je kunt me nog wel helpen met de borden, zet jij eerst de microfoons op de lader, dan pak ik de ladder.” “Mag ik dan op de ladder?” “Is goed hoor jongen,” antwoordt de koster. En zo gaan de koster en zijn assistent aan de slag. De kist met cijfers en letters uit de kast. Daarna de ladder bij de borden. “Houd je je goed vast? Begin maar onderaan.” Zo worden één voor een de psalmen en gezangen van de borden afgehaald en de nieuwe er weer op gezet. Als de klus is geklaard en alle lampen zijn uitgedaan, krijgt de assistent een Fruittella toegestopt, als bedankje voor de hulp.

Prachtig iemand van 77 te zien samenwerken met iemand van 7. De koster is blij dat hij de ladder niet meer op hoeft. Onze zoon trots dat hij zo hoog op de ladder mag. Een mooi voorbeeld van hoe verschillende generaties binnen de kerk met elkaar kunnen samenwerken. Het laat zien dat bij het opvoeden de kinderen van de gemeenten iedereen een bijdrage kan leveren. Ieder op zijn eigen manier: de een door tieners te betrekken bij een klus, de ander door vol overgave mee te zingen tijdens de dienst, en een volgende door altijd beschikbaar te zijn voor een goed gesprek of te bidden voor de kinderen van de gemeente.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Generaties
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden