Oogsten na 21 uur

6 mei
De Wekker
​“Mag ik een spelletje op je telefoon doen?” Onze kinderen (6 en 10 jaar) kapen graag mijn telefoon. Dat mag alleen na toestemming. Die krijgen ze niet vaak. Twee keer per week een kwartiertje. Later meer kan altijd nog.

Over een aantal jaar zullen ze zelf een smartphone hebben. Ik hoop dat ze er dan wijs mee omgaan en hun leven niet door het mobieltje laten bepalen. Gezien de moeite die ik hier zelf al mee heb, zal dit niet makkelijk voor ze zijn. Ik ga regelmatig te laat naar bed, omdat het volgende filmpje op YouTube misschien wél interessant is. Een paar jaar terug was ik zelfs verslingerd aan een onschuldig ogend boerderijspelletje. Op allerlei momenten van de dag kon de oogst klaar zijn en gaf ik het spelletje de gevraagde aandacht.

Hoe kan ik onze kinderen leren om zichzelf te beheersen in het telefoongebruik? Zullen ze de negatieve consequenties zelf moeten ervaren of zijn mijn verhalen genoeg? Tot op heden kunnen ze de consequenties van te veel smartphone gebruik niet overzien. Daarom bepalen wij wanneer ze een spelletje op de telefoon mogen doen. We besparen ze graag de continue prikkel van ‘ik kan weer oogsten’.

Nog belangrijker is denk ik dat we onze kinderen de mooie kanten van schermloze tijd laten ervaren: rust in je hoofd, aandacht voor elkaar, gezellig samen een bordspel doen en een goede nachtrust door het scherm op tijd uit te zetten. Zelf het goede voorbeeld geven is hierbij zeker een must. Ik neem me voor om voortaan na 21:00 te oogsten: Telefoon uit en op tijd naar bed.

Kasper van Helden

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Media
Mobiel
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden