Oogsten na 21 uur

6 mei
CGJO
​“Mag ik een spelletje op je telefoon doen?” Onze kinderen (6 en 10 jaar) kapen graag mijn telefoon. Dat mag alleen na toestemming. Die krijgen ze niet vaak. Twee keer per week een kwartiertje. Later meer kan altijd nog.

Over een aantal jaar zullen ze zelf een smartphone hebben. Ik hoop dat ze er dan wijs mee omgaan en hun leven niet door het mobieltje laten bepalen. Gezien de moeite die ik hier zelf al mee heb, zal dit niet makkelijk voor ze zijn. Ik ga regelmatig te laat naar bed, omdat het volgende filmpje op YouTube misschien wél interessant is. Een paar jaar terug was ik zelfs verslingerd aan een onschuldig ogend boerderijspelletje. Op allerlei momenten van de dag kon de oogst klaar zijn en gaf ik het spelletje de gevraagde aandacht.

Hoe kan ik onze kinderen leren om zichzelf te beheersen in het telefoongebruik? Zullen ze de negatieve consequenties zelf moeten ervaren of zijn mijn verhalen genoeg? Tot op heden kunnen ze de consequenties van te veel smartphone gebruik niet overzien. Daarom bepalen wij wanneer ze een spelletje op de telefoon mogen doen. We besparen ze graag de continue prikkel van ‘ik kan weer oogsten’.

Nog belangrijker is denk ik dat we onze kinderen de mooie kanten van schermloze tijd laten ervaren: rust in je hoofd, aandacht voor elkaar, gezellig samen een bordspel doen en een goede nachtrust door het scherm op tijd uit te zetten. Zelf het goede voorbeeld geven is hierbij zeker een must. Ik neem me voor om voortaan na 21:00 te oogsten: Telefoon uit en op tijd naar bed.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Media
Mobiel
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Je peuter begrijpen

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen. Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles ‘nee’ zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij ’s nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind? In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.