Onvoorwaardelijke liefde

8 april
CGJO
“Mijn kind gelooft niet meer, ik vrees zo wat er van hem zal worden...” Het staat me nog zo bij dat moment op een toerustingsavond, waarop een ouder haar zorg over het eeuwig heil van haar inmiddels volwassen kind deelde.

Wanneer je je verantwoordelijk voelt voor het eeuwig heil van je kinderen, stel je alles in het werk dit te bewerkstelligen. Telkens weer het gesprek erover aansnijden. Een brief schrijven. Een bijbel of een boek geven. Een interessant artikel delen. En niet te vergeten heel veel bidden. Het risico is echter dat dit verantwoordelijkheidsgevoel zowel jezelf als de relatie met je kind onder een geweldige druk zet.

Ik denk dat we ons als ouders heel goed moeten realiseren dat het onze eerste verantwoordelijkheid is om liefdevolle ouders te zijn. We mogen het goede voor onze kinderen doen en voor hen zoeken, maar we zijn uiteindelijk niet verantwoordelijk voor het eeuwig heil van onze kinderen. We zijn niet hun evangelist en al helemaal niet hun redder. Zo mogen wij als ouders voluit liefdevolle ouders blijven, die onvoorwaardelijk van onze kinderen houden en voor hen klaar staan.

Wanneer kinderen een andere weg gaan dan je als ouders gehoopt had, is het juist van belang dat je als ouder je liefde voor je kind(eren) blijft uiten. Ouderliefde mag onvoorwaardelijk zijn, dus ook als ze God en het geloof de rug toekeren. Helaas zijn er kinderen die zich afvragen of hun vader of moeder nog evenveel van hen houdt als van de broer of zus die nog wel trouw naar de kerk gaat. Het helpt deze (volwassen) kinderen wanneer ouders duidelijkheid scheppen. Dat ze laten merken dat, al hebben ze pijn en verdriet over de keuzes van hun kind, ze nog steeds zielsveel van hem houden. Hierin mogen we als ouders lijken op onze hemelse Vader.

Tekst: Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Geloofsopvoeding
Ouderschap
Relatie
In gesprek
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.