‘Omarm het moederschap’

6 november
Hart voor het gezin

Marieke den Butter: “Omarm het moederschap. Ontvang met blijdschap de kinderen die God je gegeven heeft. Voed hen op in de vreze des Heeren en daar is nou echt niks minderwaardigs aan. Dat is iets waar geen carrière tegenop kan. God roept ons om als moeders ons leven af te leggen en om te leven uit de hoop en om onze kinderen bij Jezus te brengen. Gehoor geven aan deze hoge roeping betekent misschien wel eens dat je helemaal alleen staat.”

Marieke de Butter is samen met haar man Jaap en gezin als zendeling werkzaam in een miljoenenstad in Azië. Ze is moeder van acht kinderen. Ze schreef het boek ‘Bijbels bidden voor je kinderen’ en is mede-auteur van ‘100 bemoedigingen voor moeders’.

Hart voor het gezin

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken. We moedigen christenen aan tot een heilige levenswandel, o.a. door lezingen, trainingen en pastorale zorg.

Tags
Voorleven
Opvoeding
Dagelijks leven
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.