Notre Père

13 februari
LCJ
“Notre Père, qui es aux cieux.” Deze beginzin van het Franse Onze Vader ken ik uit m’n hoofd. Voor het vervolg van het gebed ben ik aangewezen op een Bijbel. Die is gelukkig altijd voorhanden als we een Franse kerkdienst bezoeken. In ons beste Frans bidden we dan als gezin met de gemeente mee. Het Onze Vader is er een vast onderdeel van de liturgie.

Eenmaal terug in Nederland ben ik niet het enige gezinslid dat het gezamenlijk uitspreken van het gebed mist. Daarom bidden wij op zondagavond thuis geregeld met z’n zessen hardop het Onze Vader. Deze nieuwe gewoonte was makkelijk in te voeren, omdat iedereen al had geproefd hoe mooi en goed die is.

Al doende ga ik voor het gezin steeds meer mooie kanten van deze manier van bidden zien. Het is een prachtige manier om je kind dit gebed van de Heere Jezus aan te leren. Ieder kind moet de woorden ervan immers leren kennen en door de dagelijkse of wekelijkse herhaling zal een kind ze zijn leven lang niet meer vergeten.

Sommige ouders en kinderen ervaren een hoge drempel om hardop te bidden. Waarom zou je dan niet gezamenlijk beginnen? Samen voelt minder eng dan alleen. Als je je kind wilt leren om het ook echt alleen te durven, maak de groep die bidt dan steeds kleiner. Of laat één kind beginnen en spreek af wanneer de andere gezinsleden invallen. Dat kan bijvoorbeeld steeds een regel later, waardoor het kind heel geleidelijk kan wennen aan het in z’n eentje hardop bidden.

Hardop bidden zorgt ervoor dat ik makkelijker bij de les blijf. Als ik in stilte bid, dwalen m’n gedachten al snel alle kanten op, behalve de goede. Ik geloof dat de appel niet ver van de boom valt.

De jongste begreep er in Frankrijk geen woord van, behalve een: amen!

Margreet van den Berg-van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Geloofsopvoeding
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.