Nieuw product: Biddaghuisjes ‘Bidden met Nehemia’

21 februari
LCJ
Een leven zonder gebed is als een huis zonder dak. Kun je je zo’n huis voorstellen? Dan regen je nat, dan ben je onbeschermd. Zo is het nu ook als je leeft zonder te bidden. Dat kan dus helemaal niet!

Dit jaar hebben jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW en LCJ samen een product voor biddag ontwikkeld met het thema ‘Bidden met Nehemia’. Het product bestaat uit vijf huisjes en met deze huisjes sta je vijf dagen stil bij de betekenis van het gebed. Het materiaal is te gebruiken op vijf dagen rondom biddag. De persoon en het gebed van Nehemia staan centraal. Ook is er elke dag een symbool met een spreuk over het gebed.

Het product is goed te gebruiken om als gezin stil te staan bij de waarde van biddag en het gebed. Doordat de aanduiding van dagen ontbreekt is het product niet alleen beperkt tot de biddag, maar op meer momenten in te zetten.

Het biddagproduct is te bestellen via de webshop van Goed in Vorm.

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Biddag
Christelijke feesten
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.