Niemand aan de kant!

22 februari
Bert Reinds
In de krant las ik eens over een pretpark in het zuiden van Duitsland, Spieleland. Al binnen een paar jaar na de opening mocht het de miljoenste bezoeker welkom heten. Het succesgeheim is even eenvoudig als briljant: alle generaties zijn er welkom. Er zijn geen obstakels, het park kent geen eenzijdige aandacht voor snel en flitsend, er is geen reservebank voor overbodige gasten. Kortom: in Spieleland staat niemand aan de kant.

Ik droom van de dag waarop de wereld buiten dit park bij dit motto aanhaakt. Dat onze samenleving verandert in een plek waar mensen oog hebben voor elkaar, over de muren van generaties heen. Dat gemeenschappen, groot en klein, het heel vanzelfsprekend vinden dat elke leeftijdsgroep mag meedoen. Want iedereen is nodig. Niets is te min of te veel. Dit geldt niet alleen voor teams, bedrijven en organisaties, kerken, op deze manier komt de hele samenleving tot bloei. Verschillende generaties, met hun diverse mogelijkheden, ervaringen en talenten, houden het bedrijfsleven en de samenleving gezond.

Laat in je dagelijks leven zien dat elke generatie ertoe doet. Geef zelf het goede voorbeeld. Leer het ook je kinderen. Thuis leg je de basis waarop de samenleving verder bouwt. Stel de nieuwe generatie vragen over hun leefwereld. Motiveer ze om aandacht te hebben voor ouderen door die bijvoorbeeld op te zoeken en naar ze te informeren.

Heb aandacht voor elkaars leefwereld. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor verbondenheid. Over de grenzen van generaties heen kijken vraagt een grote bereidheid het blikveld te verruimen. Stel je open om van de wijsheid van je oudere collega te leren, van de ervaringen en vaardigheden die ze in hun leven hebben opgedaan. En prikkel ze om andersom ook te genieten van de mogelijkheden, de flexibiliteit en durf van de nieuwe generatie. Want als iedereen speelt, staat niemand aan de kant.

Bert Reinds

Bert Reinds (1960) is echtgenoot, vader en opa. Hij studeerde orthopedagogiek en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij publiceerde verschillende boeken, onder andere 'Vader zijn met hart en handen'.

Tags
Voorleven
Opvoeding
Dagelijks leven
13-16 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorie├źn.