Nee

7 december
LCJ
Aan een tafel in een restaurant zitten vier mensen. Het zijn een jonge vader en moeder met een peuter en een oudere vrouw. De tafel is rond. De peuter zit tussen zijn moeder en de oudere vrouw in. Terwijl de volwassenen met elkaar praten, kijkt de peuter rond. Wat is hier te doen?

Zijn blik gaat naar rechts. Daar ligt iets moois bij het bord van z’n moeder. Z’n hand gaat ernaartoe. De moeder zegt niets. Ze legt alleen het bestek buiten het bereik van het kind.

Nu gaat zijn blik naar links. Z’n hand volgt. Dan klinkt er een duidelijke stem: “Jeremy, no!” Terwijl de oudere vrouw dit zegt, kijkt ze de jongen aan. Het is voor dit ventje de eerste keer dat hij met gezag wordt toegesproken met dat korte negatieve woordje.

De oudere vrouw over wie het gaat, is Elisabeth Elliot. De jonge ouders hadden gevraagd of ze een keer met haar mochten praten over gezag. Ze wisten namelijk niet wat ze ermee aan moesten. Dat was een kolfje naar Elisabeths hand, want dat was voor haar een belangrijk levensthema. Haar woorden, onder andere te vinden op YouTube, zijn de moeite van het luisteren waard.

Elisabeths manier van doen gaat tegen onze cultuur in. In Nederland ruimen we juist alle gevaren uit de weg. Het meest veilig is het op de peuterspeelzaal en bij de kinderopvang. De waslijst aan veiligheidsvoorschriften waaraan die moeten voldoen, is groot.

Een kind thuis opvoeden lijkt bijna een hachelijke onderneming. Daar kan het zomaar de trap op, als je geen hekje hebt. Daar kan het zomaar een mes uit de keukenla pakken, als je er geen kindveilige sluiting op hebt zitten. Daar kan het zomaar z’n vinger tussen de deur krijgen, als je geen beschermende strip hebt aangebracht.

'Nee' is een negatief woord. Toch is het verbazingwekkend hoe positief dit woord kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling.

Tekst: Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Opvoeding
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Opvoeden, gave en opgave

Het eerste deel handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Dit deel bestaat uit vijf hoofdstukken: Begeleid de trektocht, opvoeden vanuit de basis, de opvoeder, om gezin heen en opvoeden in deze tijd. Er worden veel voorbeelden en vragen uit de praktijk aangehaald om het boekje zo praktisch mogelijk te maken. Er staan regelmatig vragen die je zelf kunt overdenken of kunt bespreken met je man of vrouw.

Het tweede deel bevat een kringhandleiding met ideeën voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen met andere opvoeders. Zo kun je samen met anderen aan de slag, om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en te bemoedigen.