Modder

30 juli
Bert Reinds
In de afgelopen jaren, waarin ik mocht spreken of schrijven over opvoeding, verweef ik vaak de theorie met voorbeelden uit ons gezinsleven. En ik kan je vertellen in een gezin met vijf jongens valt er veel te beleven. Je kent vast anekdotes, bijvoorbeeld die van onze belevenissen op een camping in Zeeland. Een buurman die mij een tof boek wilde aanprijzen omdat ik blijkbaar wat overspannen bij de tent zat. Echter hij ontdekte vlak voor de aanbeveling dat ik de schrijver was. Vijf zonen, inmiddels volwassen mannen, hebben ons het echte ouderschap bijgebracht: Bedankt jongens!

Toch wil ik deze column wijden aan andere gezinsleden, ze zijn wel wat later ‘ingestroomd’ maar hebben zeker hun impact: ‘Onze’ vier schoondochters, wat een verrijking. Ze stellen vanzelfsprekendheden ter discussie: Waarom doen jullie dat zo? Alles wordt weer eens opgeschud. En twee van die meiden gaan binnenkort iets bijzonders doen, en daar wil ik jullie aandacht voor vragen.

Jullie weten dat ik een paar keer per jaar met de vierde musketier in de Ardennen ben. Regen en de Ardennen gaan vaak hand in hand, en op het bivak krijg je dan modder, soms veel modder. Ik neem dat op de koop toe, maar prettig is wat anders.

En laten nu die twee schoondochters vrijwillig de modder in gaan. Ze gaan een Mudraise lopen voor IJM, een organisatie die strijdt tegen o.a. kindslavernij in deze wereld. (mudraise.nl/nl) Ze halen een bak geld op en gaan dan hardlopen door veel modder. Zo gaaf dat ze dit doen!

Binnenkort ga ik weer naar de Ardennen en als er dan een beetje modder in mijn tentje ligt zal ik aan jullie denken meiden en stoppen met piepen: Nooit te oud om te leren!

Bert Reinds

Bert Reinds (1960) is echtgenoot, vader en opa. Hij studeerde orthopedagogiek en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij publiceerde verschillende boeken, onder andere 'Vader zijn met hart en handen'.

Tags
Vakantie
Uitdaging
Vriendinnen
Jongeren
Mijlpalen
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.