Memoriseerplanner ‘Bijbelzaadjes’

4 juni
Evangeliestek
“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” (Deut.6:7) Deze opdracht gaf God het volk van Israël, maar ook ons, om met een onvoorwaardelijke, oprechte toewijding God lief te hebben, Zijn Woord in ons leven te integreren en leidend te laten zijn.

Maar hoe doe je dat nu, je kinderen de woorden van God inprenten? De meeste kinderen zijn goed in memoriseren, een ander woord voor ‘iets uit het hoofd leren’. Ze zijn daar vaak ook veel beter in dan volwassenen. Daarom is het zo goed om die aanleg bij kinderen te benutten. Evangeliestek brengt een memoriseerplanner uit, waardoor het gemakkelijk wordt om met kinderen Bijbelteksten niet alleen te ‘leren’, maar ook door middel van verwerkingen en herhaalopties te ‘verbinden’ en ‘naleven’.

De planner bevat 60 Bijbelteksten om te memoriseren. De Bijbeltekstkaarten zijn aan beide zijden bedrukt. Op de voorzijde staat de te leren tekst en op de achterzijde een uitleg en toepassing van de Bijbeltekst, plus een verdieping voor kinderen van 3-6 of 7-12 jaar. Bid al lerend en memoriserend om het werk van de Heilige Geest in de harten van jezelf en van de kinderen.

Meer informatie over de memoriseerplanner en bestellen kan via www.bijbelzaadjes.nl.

Evangeliestek

Evangeliestek wil zich inzetten voor de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus.

Tags
Voorleven
Bijbels opvoeden
Bijbellezen
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!