Meer CO2

22 januari
De Wekker

Het is ’s morgens vroeg en koud. Achter op m’n fiets zit een jongen te rillen. Z’n dikke winterjas, sjaal, handschoenen en muts kunnen dat niet verhinderen. De alledaagse kletspraatjes blijven achterwege. Hij is bezig met zichzelf en heeft geen oog voor dingen of mensen om hem heen. Dan verbreekt hij de stilte. Met overtuiging zegt hij: “Ik wil juist meer CO2. Ik heb het koud.”

Het jeugdjournaal heeft een wereld thema zijn leven binnen gebracht: de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot. Hij zag belangrijke mensen die met elkaar afspraken moesten maken om de uitstoot tegen te gaan. En nu zit hij hier kou te lijden. Als de gewone middelen als jas, handschoenen en dergelijke niet meer helpen, moet je verder zoeken. En zie daar, zijn wens voor een hogere uitstoot en daardoor een warmere aarde.

Ik trap rustig verder en overdenk z’n wens nog eens. Het egoïsme druipt ervan af. ‘Ik heb een probleem en dat moet opgelost worden. Aan de consequenties die dit voor alles en iedereen om me heen heeft, denk ik niet. Als IK maar warm word’. God en medemens zijn buiten beeld.

Ik hoef me niet te verbazen over het egoïsme van m’n kind. Hij is zo geboren, omdat ik zo ben. Als mijn kind het maar goed heeft in de klas, als mijn kind maar genoeg aandacht krijgt tijdens de zwemles, als het in ons gezin maar goed gaat, als ik maar gezond ben, als ik maar plezier heb in m’n werk. Egoïsme, het is een zonde.

Op een ander moment, als we lekker samen bij de verwarming zitten, zal ik deze jonge koukleum op de Heere God en op de medemens wijzen. Nu bevestig ik hem alleen in zijn gevoel. “Ja, jij hebt echt last van de kou, hè! Hopelijk is het op school lekker warm.”

Tekst: Margreet van den Berg

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Opvoeding
Dagelijks leven
8-12 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden