Meer CO2

22 januari
De Wekker

Het is ’s morgens vroeg en koud. Achter op m’n fiets zit een jongen te rillen. Z’n dikke winterjas, sjaal, handschoenen en muts kunnen dat niet verhinderen. De alledaagse kletspraatjes blijven achterwege. Hij is bezig met zichzelf en heeft geen oog voor dingen of mensen om hem heen. Dan verbreekt hij de stilte. Met overtuiging zegt hij: “Ik wil juist meer CO2. Ik heb het koud.”

Het jeugdjournaal heeft een wereld thema zijn leven binnen gebracht: de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot. Hij zag belangrijke mensen die met elkaar afspraken moesten maken om de uitstoot tegen te gaan. En nu zit hij hier kou te lijden. Als de gewone middelen als jas, handschoenen en dergelijke niet meer helpen, moet je verder zoeken. En zie daar, zijn wens voor een hogere uitstoot en daardoor een warmere aarde.

Ik trap rustig verder en overdenk z’n wens nog eens. Het egoïsme druipt ervan af. ‘Ik heb een probleem en dat moet opgelost worden. Aan de consequenties die dit voor alles en iedereen om me heen heeft, denk ik niet. Als IK maar warm word’. God en medemens zijn buiten beeld.

Ik hoef me niet te verbazen over het egoïsme van m’n kind. Hij is zo geboren, omdat ik zo ben. Als mijn kind het maar goed heeft in de klas, als mijn kind maar genoeg aandacht krijgt tijdens de zwemles, als het in ons gezin maar goed gaat, als ik maar gezond ben, als ik maar plezier heb in m’n werk. Egoïsme, het is een zonde.

Op een ander moment, als we lekker samen bij de verwarming zitten, zal ik deze jonge koukleum op de Heere God en op de medemens wijzen. Nu bevestig ik hem alleen in zijn gevoel. “Ja, jij hebt echt last van de kou, hè! Hopelijk is het op school lekker warm.”

Tekst: Margreet van den Berg

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Opvoeding
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Opvoeden, gave en opgave

Het eerste deel handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Dit deel bestaat uit vijf hoofdstukken: Begeleid de trektocht, opvoeden vanuit de basis, de opvoeder, om gezin heen en opvoeden in deze tijd. Er worden veel voorbeelden en vragen uit de praktijk aangehaald om het boekje zo praktisch mogelijk te maken. Er staan regelmatig vragen die je zelf kunt overdenken of kunt bespreken met je man of vrouw.

Het tweede deel bevat een kringhandleiding met ideeën voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen met andere opvoeders. Zo kun je samen met anderen aan de slag, om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en te bemoedigen.

We hebben allemaal wat

‘Ach, we hebben allemaal wat’. Het klinkt vaak zo negatief. Maar draai het eens om en bekijk het als compliment. We hebben allemaal iets van onszelf om toe te voegen. Zeker als het gaat om opvoeden, om een opbouwend gezinsleven. Dit boek van Bert Reinds en de bijbehorende website zijn zo opgezet dat zowel de individuele lezer ermee overweg kan als een groep ouders die met elkaar verder wil nadenken over de opvoeding van hun kroost. Bij aanschaf van het boek krijg je een code die toegang geeft tot fimpjes en werkmateriaal.

Download hier het eerste hoofdstuk.