Loof de HEERE, mijn ziel

6 juli
LCJ
Al honderd keer had ik ergens gelezen of van iemand gehoord hoe goed het is om als gezin Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Ik wist dat al die mensen 100 procent gelijk hadden. Toch was het er bij mij om duizend en één redenen niet van gekomen. Weten dat iets goed is, is iets anders dan het goede doen.

Maanden geleden wist ik al welk Bijbelgedeelte ik als eerste bij de kop wilde nemen, mocht het er in ons gezin een keer van komen. Psalm 103. Ik droomde ervan dat alle gezinsleden dit lied uit hun hoofd zouden kunnen opzeggen, zoals ik dat op de basisschool met Jesaja 53 kon. “Wie heeft onze prediking geloofd?”

Maar hoe ga ik dat aanpakken? Even overwoog ik om het alleen met de jongste te gaan doen en dus niet het hele gezin erbij te betrekken. Dat is immers het makkelijkste. Een kind van zeven kan ik nog vertellen wat hij moet doen en er zijn genoeg momenten waarop ik met hem de tekst kan oefenen. Bij oudere kinderen ligt dat een tikkie anders.

Toch bleef m’n wens om het met hele gezin te doen overeind. Bij het pakken van de vakantiespullen nam ik het besluit om deze vakantie een serieuze poging te wagen. Op een camping is het makkelijker om af te wijken van het gewone, omdat alles al anders is.

Na een paar dagen hing de eerste tekst op de caravandeur en zeiden we hem braaf iedere ochtend op. Met de jongste herhaalde ik hem tussendoor. Ik vond het heerlijk om zo tussen de bedrijven door herinnerd te worden aan het woord van God. Waar ben ik mee bezig? “Loof de HEERE, mijn ziel!”

De volgende verzen hangen niet aan de caravandeur, maar aan de kast in huis.

Tekst: Margreet van den Berg – van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Bijbels opvoeden
Voorleven
Dagelijks leven
Bijbellezen
8-12 jaar
13-16 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!