Links, midden of rechts

1 oktober
LCJ
Cijfers krijgt hij niet op zijn rapport. Onze jongste wordt beoordeeld met drie bolletjes. U kent ze wel. Het linker bolletje betekent: lager dan gemiddeld, het middelste: goed, en het rechtse: bovengemiddeld.

Op het luisteren naar de Bijbelvertelling scoort hij steeds het middelste bolletje. Hij is dus een gemiddelde hoorder van het Woord. Als ik hem thuis een beoordeling op luisteren naar de kinderbijbel moest geven, zou het bolletje uiterst rechts staan. “Dit verhaal ook nog?” “Nog eentje?” Blijkbaar hebben de omstandigheden invloed op zijn luisterhouding.

Het volgende punt van beoordelen gaat over het navertellen van het Bijbelverhaal. Het rechter bolletje is ingekleurd. Onze jongste is op school een boven gemiddelde naverteller. Ook dit is thuis andere koek. Als ik hem iets vraag, heeft hij negen van de tien keer geen zin om serieus te antwoorden.

Zo kan ik druk zijn met het beoordelen van een kind. En met de vraag hoe ik hem beter kan laten navertellen. Daarmee zou ik bijna iets over het hoofd zien, namelijk de vraag of hij ook een dader van het Woord is. Nadoen, dat is belangrijker dan navertellen. Wat is het oordeel van de Heere God: links of rechts? Een midden is er bij Hem niet.

Auteur: Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Opvoeding
Dagelijks leven
In gesprek
Bijbellezen
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!