Lekker lang lied

23 mei
LCJ
​Het was in klas 3 bij meester Van Ledden. Ik verheugde me altijd op de woensdag en dan vooral op het moment na gym. We zongen dan namelijk mijn favoriete lied. Dat had niets van doen met de inhoud, meer met de lengte. Het was een lekker lang lied. In de Barnabaskerk in Apeldoorn doen ze er ongeveer 3 minuten over, aldus Youtube.

En dan ben je geen kind meer, maar heb je zelf kinderen. Een van hen komt uit koor thuis met een briefje waarop dit lekker lange lied staat. Ik was helemaal blij en zong het telkens. Thuis en onderweg. Als we naar bed gingen en als we opstonden. De kinderen begonnen steeds meer woorden mee te zingen.

Toen we de zondag erna ’s middags naar de kerk gingen, was daar voor de kinderen het feest van de herkenning. De predikant kende de tekst van ons lekker lange lied ook! Hij kon hem zelfs helemaal uit z’n hoofd opzeggen.

Ik was verbaasd. De kinderen waren al heel wat keren in de middagdienst geweest. Toen het lekker lange lied via koor ons huis in kwam, zeiden ze niet: “Die woorden hebben we al zo vaak gehoord. Die zegt de dominee toch ook?” Nee, niets van dat alles. Nu hebben we de tekst thuis geleerd en horen ze in de kerk voor het eerst bewust dat deze woorden klinken.

Die volgorde sla ik in m’n hoofd op. Als ik wil dat m’n kind bewust iets hoort tijdens de dienst, moet ik er eerst thuis inhoud aan geven. Eigenlijk wel logisch. Thuis kan ik op het niveau van m’n kind insteken en is er tijd voor herhaling. Maar ja, hoe logisch het ook is, ik had het me nooit gerealiseerd.

Wie z’n kind dit lekker lange lied ook wil leren, kan op Youtube zoeken op:“Apostolische Geloofsbelijdenis”.

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Zingen
Kerkdienst
Belijdenis
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!