Kleine wereld

8 oktober
LCJ
Zo, de thee is op. Ik kan weer aan het werk. Thuis uiteraard. Dat is voor LCJ’ers sinds jaar en dag de normale werkplek. Hoe vertrouwd de plek voor mij dan ook is, de boel eromheen verandert wel. Aan het begin van vorig cursusjaar had ik overdag vaak het rijk alleen, nu nooit. Voor de twee studenten uit ons gezin geldt dat ze voor meer dan 90 procent van hun studietaken de deur niet uit hoeven.

Het heeft z’n voordelen, zo’n thuisstudie. Als je eenmaal weet waar de online-colleges te vinden zijn, hoef je nooit meer te zoeken. Vanaf je vertrouwde bureaustoel of bed kun je alle nieuwe informatie tot je laten komen. Je hoeft niet uit te zoeken waar de collegezaal is. Je hoeft je ook niet af te vragen met wie je contact gaat maken. Je kunt de colleges bekijken op een moment dat het jou uitkomt. Als je de informatiedichtheid je iets te laag vindt, speel je hem versneld af. En begrijp je een bepaald onderdeel niet, dan kun je het rustig nog een keer nakijken. Iets navragen bij een medestudent is daardoor niet meer nodig.

Terwijl zij thuis studeren, werk ik voor een plaatselijke gemeente een wandeling uit voor ouders van pubers en oudere kinderen. De ouders wandelen in koppels van twee een bepaalde route en krijgen onderweg allerlei opdrachten en vragen. Een mooie manier om weer eens met elkaar in gesprek te komen.

Het LCJ werkt wel voor scholen, maar nog nauwelijks voor hbo’s en universiteiten. Zal ik de wandeling daar gaan aanbieden? Beetje aangepaste opdrachten natuurlijk. Ik gun het de thuisstuderenden zo, een beetje echt contact met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Hoe lief ik de thuiszwoegers ook heb, ik drink m’n thee heel graag weer een keer alleen.

Tekst: Margreet van den Berg – van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Thuis
Studie
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden