Kindertheologie

2 december
LCJ
Er zijn van die dingen in m’n werk voor Geloof in het gezin waarmee ik worstel. M’n mening over kindertheologie is zoiets. Sinds het bijwonen van een studiedag hierover en het actief doornemen van de Samenleesbijbel heeft zich een vraag in mijn hoofd genesteld: Wat vind ik van deze manier van denken waarin het kind het uitgangspunt is?

Vaak is de vraag slechts op de achtergrond aanwezig, soms dringt hij zich naar voren. Dat laatste was recent het geval bij de verschijning van het boek “Nooit meer een kleurplaat” en bij het overlijden van godsdienstpedagoog Kuindersma, de man die de kindertheologie naar Nederland haalde.

Als iemand wijze woorden over kind en geloof spreekt, ben ik een en al oor. De woorden hierover van Elisabeth Elliott, Wim ter Horst of anderen resoneren in m’n hart. Bij wat ik hoor of zie over de kindertheologie word ik soms enthousiast en soms totaal niet.

Ik onderzoek het gebruik van kindertheologie in m’n eigen gezin door een tijd lang iedere avond met een van de kinderen uit de Samenleesbijbel te lezen. Door de vragen die erbij staan, worden we uitgedaagd te zeggen wat we denken. We krijgen gesprekken die we tot dan toe nooit hebben gehad. We leren elkaar zo beter kennen. Prachtig vind ik dat. Na zo’n gesprek wens ik dat iedere ouder, leerkracht, clubleider en ambtsdrager een kindertheoloog is.

Na verloop van tijd treedt er echter een soort vermoeidheid op. Telkens weer krijgen we de vraag wat wij ervan vinden of hoe wij ergens over denken. Dat weten we inmiddels wel zo’n beetje van elkaar. Hiermee serveer ik de kindertheologie niet af als onbruikbaar. Ik vraag me wel af of de continue aandacht voor onze menselijke gedachten ons niet afleidt van het luisteren naar Gods stem. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, van welke theologie dan ook.

Deze column is eerder verschenen in De Wekker.

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Bijbellezen
In gesprek
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!