Kinderfeestje

7 januari
CGJO

“Ben jij nog nooit uitgenodigd voor een feestje?!” Ik herinner het me nog als de dag van gisteren dat dit vol verbazing aan me werd gevraagd. Ik zat in groep vier en er werden uitnodigingen voor een feestje uitgedeeld. Blijkbaar had ik op een bepaalde manier mijn teleurstelling laten merken dat ik niet werd uitgenodigd. Ik vond het niet eerlijk en voelde me eenzaam.

Die middag heb ik thuis mijn verdriet geuit. Ik weet niet precies meer hoe dit is gegaan, maar ik weet dat mijn ouders altijd handelden vanuit de overtuiging: accepteer dat naast mooie en fijne gebeurtenissen je ook vervelende en pijnlijke ervaringen zult hebben.

Ik ben hen hiervoor dankbaar. Ik ervaar zelf hoe moeilijk het is om je kinderen verdrietig en teleurgesteld te zien. Het roept een strijdbaarheid op. Ik wil dat mijn kind het goed heeft. Dit ga ik oplossen. Naast dat hier een mooie kant aan zit; ik gun mijn kind het beste, zit er ook een risico aan deze reactie. Namelijk dat ik het bestaan van pijn en verdriet niet accepteer. Het ligt nu eenmaal niet in mijn macht om een altijd fijn leventje te organiseren en dat is maar goed ook.

Als onze kinderen geen pijn ervaren leren ze ook niet de rijkdom van troost kennen. Als onze kinderen nooit wat wordt aangedaan, leren ze ook niet om te vergeven. Als onze kinderen het idee hebben dat ze nooit wat verkeerd doen zullen ze nooit ontdekken wat genade is.

Ik gun mijn kinderen veel uitnodigingen voor kinderfeestjes. Maar ik gun ze nog veel meer dat ze door de pieken en dalen van het leven Gods troost mogen ervaren. De ene keer mag ik dan voor ze strijden en de andere keer mag ik met hen huilen en samen troost zoeken bij de ware Trooster.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Mijlpalen
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.