Generaties in gesprek

15 januari
Friesch Dagblad
Onlangs verhuisden wij. Weg uit Fryslan, waar we ruim 8 jaar hadden gewoond. Toen we in 2006 in Fryslan gingen wonen, moesten we best even wennen. Aan de groene vlakten waar we doorheen reden op weg naar Franeker en die eindeloze Afsluitdijk als we bij familie uit Holland vandaan kwamen. Aan de kleine kerken en natuurlijk de Friese conversaties. Wij waren voorganger in zo’n kleine kerk, met ongeveer 200 leden.

Natuurlijk mopperden we wel eens. Als weer diezelfde paar ouders kwamen opdagen bij een ouderavond van het jeugdwerk. Als onze kinderen weer de enige kinderen in de middagdienst waren. Op onze huiskring zaten niet eens andere kinderen en iedereen vond dat erg sneu voor onze kinderen. Zelf vonden ze dat overigens wel meevallen.

Ze kregen vaak iets lekkers, mochten overal filmpjes kijken of op de Wii spelen en kregen een persoonlijk kadootje voor hun verjaardag. Ze gingen naar het Kameleondorp met onze sportieve kringleden. Toen we gingen verhuizen, verfde onze dochter samen met onze huiskringvriendin haar kamer in blauw en koraalrood en legde onze kringbroeder het laminaat op de slaapkamer van de jongste twee. En op Valentijn deden we een liefdesganzenbord met veel vragen over liefde in de bijbel en gekke opdrachten. Onze kinderen deden even vrolijk mee als onze tachtigjarige kringoudsten.

Na onze verhuizing naar de Bible Belt zijn we lid geworden van een grotere kerk. Met veel meer kinderen! Na de kerkdienst genieten onze kinderen van het rennen en verstoppertje spelen. Op elke activiteit die wordt georganiseerd zijn kinderen aanwezig. En in de middagdienst zie je soms meer dan twintig kinderen. Heerlijk!

Maar toch… missen wij het soms: dat onze kinderen erbij waren als we als volwassenen samenkwamen. Dat onze kinderen meededen met het gebed van ons als huiskring. Dat er geen andere kinderen waren en ze dus met volwassenen een spelletje moesten doen. Lector Jeugd en Gezin Martine Noordegraaf gaf in Jente Magazine laatst een tip: “Zorg ervoor dat je geloofsgesprekken niet als volwassenen onderling voert, maar juist ook met de kinderen erbij. Organiseer bijvoorbeeld je huiskring of bijbelstudiegroep juist met de kinderen samen. Van wie moeten ze anders leren praten over God?”

Het was dus nog niet zo gek, die kringochtenden waar onze kinderen tussen de volwassenen zaten. En ook die kleine kerk was nog niet zo gek, waar alles altijd wat door elkaar liep als één grote familie. Een grote kerk met iedereen keurig per leeftijdsgroep geordend kan prachtig lijken voor de kinderen. Maar van wie moeten ze leren leven, praten, bidden, geloven, delen als ze zelden een volwassene ontmoeten?


Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad.

Friesch Dagblad

Een christelijke, regionale krant waarbij de kijk op de journalistiek wordt bepaald en gevoed door christelijke normen en waarden. Binnen het Friesch Dagblad wordt gewerkt vanuit een overtuiging aangaande God, mens en wereld.

Tags
Kerk
Gemeente
In gesprek
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!