Jouw huis, Gods thuis

24 september
CGJO
Ouders hebben de meeste invloed op de geloofsontwikkeling van kinderen en tieners, en als kerk mag je hen daarin inspireren en ondersteunen. Als ouder kun je je afvragen of jouw huis nu wel zo’n heilige plek is dat God Zich er thuis voelt. Juist dan willen we je bemoedigen: God is altijd de God van klungelende mensen geweest en werkt door jouw gebrekkige opvoeding heen.

Met het project “jouw huis, Gods thuis” bied je als kerk ouders inspiratie en praktische handvatten voor geloven achter de voordeur. Het materiaal helpt je om als kerk ouders toe te rusten en op een laagdrempelige manier positieve ervaringen te laten opdoen met geloofsopvoeding.

Het aanbod voor ouders van tieners is beschikbaar en het komende jaar gaan we aan de slag met materiaal voor ouders van 0-3-jarigen en kinderen in de basisschoolleeftijd.

De thema’s die worden behandeld zijn:

  • Jij bent influencer nummer 1
  • Tieners inside out
  • Tieners en geloof: mismatch?
  • Geloofsgesprek
  • Hoe dan?!

Deze thema’s worden behandeld aan de hand van 5 inspirerende filmpjes. Aan elk filmpje is een aansprekende en haalbare opdracht gekoppeld, om als ouder met je tiener uit te voeren. Daarnaast is er voor een ouder zelf een bezinnende opdracht.

Het project kan worden ingezet in een periode van vijf maanden tot een seizoen. Per maand is er een nieuw thema. Het is ons advies om hierbij gespreksgroepjes te organiseren, die bij elkaar komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Dit kan ook online.

Het project is een samenwerking van de CGJO, NGK-Jeugdwerk en het Praktijkcentrum.

Meer informatie is te vinden op de website van de CGJO.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Opvoeding
Thuis
Tieners
Dagelijks leven
In gesprek
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.