Je kunt het niet alleen!

15 juli
Nieske Selles - ten Brinke
God geeft mensen aan elkaar. Dat geldt voor een man en een vrouw, die door een huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Dat geldt voor ouders en kinderen, voor vriendinnen, voor buren, voor gemeenteleden. Wij zijn niet als een eenzaam individu op deze wereld gezet. We zijn mens, verbonden met God en andere mensen. Wat heeft onze Schepper dat mooi bedacht!

Het gekke is dat wij toch vaak geneigd zijn om dingen alleen te doen. ‘Dat kan ik toch zelf wel’, denk je misschien, als iemand zijn of haar hulp aanbiedt bij een klus in huis of bij een zorgtaak voor een kind.

‘Ik red me wel! Ik heb je hulp niet nodig!’ Je zou haast denken dat het stoerder is om te zeggen ‘Ik red me wel’, dan dat je zegt: ‘Kun je me helpen? Het lukt maar moeilijk alleen...’

Als het gaat om de geloofsopvoeding aan onze kinderen is dat bij uitstek een thema waar je elkaar bij nodig hebt. Je kan dat eenvoudigweg niet alleen. Andere moeders en vaders maken dezelfde worstelingen door als jij. God geeft de één inzicht bij het ene vraagstuk in de opvoeding, terwijl de ander wijsheid heeft ontvangen om op een heel ander punt goed met een situatie om te gaan.

Geloven is iets tussen God en jou... maar je mag elkaar daarbij helpen. Bemoedigend, aansporend, zoekend, biddend en opbouwend!

‘Kan ik je helpen?’
‘Misschien kan je het als volgt proberen...’
‘Mij hielp het toen ik hoorde dat...
‘Mag ik voor je bidden?’
‘Je doet het goed. Ik leer van jou...’

Ik schreef het boekje ‘Gods liefde doorgeven’, omdat ik hoop dat moeders en vaders elkaar zullen opzoeken. Plan heel concreet vijf avonden per jaar een huiskamerbijeenkomst met ouders die in dezelfde opvoedfase zitten als jij. Bereid thuis een hoofdstuk van het boekje voor, en bespreek met elkaar de vragen tijdens de avond.

Als je vijf avonden per jaar belegt, ben je na twee jaar door het boekje heen. Het kan niet anders dan dat het een zegenrijke invloed heeft op de geloofsopvoeding aan jullie kinderen. Want Jezus zegt: ‘Waar twee mensen samen zijn in Mijn naam, ben Ik in hun midden.’

Geloven kun je niet alleen. Opvoeden ook niet. Doe het samen... en wees een zegen voor elkaar!


Gods liefde doorgeven - april 2019 - ISBN 9789023956525

Nieske Selles - ten Brinke

Nieske Selles heeft jaren als juf in het basisonderwijs gewerkt, is nu fulltime (pleeg)moeder en schrijft blogs en boeken voor ouders en kinderen over pleegzorg en geloofsopvoeding.

Tags
Dagelijks leven
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!