Jammer

21 juni
Zorg voor Jongeren
Vaak wordt er gedacht dat het leven maakbaar is. We proberen alle ellende bij onze kinderen weg te houden. Door dit te doen, misgunnen wij onze kinderen belangrijke leerervaringen.

Na de maaltijd blijven we nog even aan tafel zitten, we zijn met elkaar in gesprek geraakt over de rellende jongeren. Ze zijn gaan rellen omdat ze het niet eens zijn met de avondklok en alle andere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mijn zoon zegt heel droog: ‘Misschien moeten deze jongeren leren om “jammer” te zeggen’.

Een van de dingen die ik leerde tijdens mijn opleiding kinder- en opvoed coaching is dat kinderen en jongeren moeten leren om “jammer” te zeggen. Het kan niet altijd gaan zoals jij wil, je kunt daar boos over worden, gaan stampvoeten en met deuren smijten, maar waar het op neerkomt, is dat je het jammer vindt dat het anders gaat dan jij had verwacht of gehoopt. Op het moment dat je jammer zegt, kan die ander jou bevestigen in jouw teleurstelling: ‘Ik snap dat je het jammer vindt, hoe zou je daar mee om kunnen gaan en wat heb jij daarvoor nodig?’

Jongeren hebben het moeilijk in deze coronatijd, dat zal ik niet ontkennen. Juist in een periode waarin op onderzoek gaan: wat hoort bij mij, wat past bij mij en het loskomen van de ouders centraal hoort te staan, zitten ze verplicht bij hun ouders op de lip. Niet naar school, geen sport en lekker hangen met je vrienden is er ook niet bij. Voor dit gemis mogen, moeten we zelfs erkenning geven, maar daar mogen we het niet bij laten. Deze tijd kan een prachtige leerervaring zijn voor hoe je om kunt gaan met tegenslagen. Het leven is niet maakbaar, ook al denken we dat soms wel. Iedereen komt in zijn of haar leven obstakels tegen en hoe fijn is het dan als je al jong hebt geleerd hiermee om te gaan.

Dus naast erkenning geven: ‘Joh, echt heftig dat jouw sport niet doorgaat’, ‘balen man dat je niet meer met je vrienden kunt hangen’, is het belangrijk te vragen te stellen. Wat vind je er zo lastig aan en wat zou je binnen de mogelijkheden nog kunnen doen om het leefbaarder voor jezelf te maken? En wat denk je daar dan bij nodig te hebben. Als ouder heb je de unieke kans om jouw kind te leren omgaan met leed. Blijven we hangen in het ach en wee of stropen we de mouwen op en grijpen deze kans met beide handen aan?

Ik zeg hiermee niet dat jij als ouder een ontmoeting moet regelen met de vrienden van jouw zoon of dochter in de tuin… Nee, ik zeg hiermee dat er ruimte mag zijn voor jammer zeggen (op welke manier de jongere dat dan ook doet) en dat jij als ouder hier begrip voor toont en door middel van vragen stellen jouw kind helpt te ontdekken hoe hij/zij zelf verandering kan brengen in zijn of haar situatie.

Daarnaast biedt het jou als ouder ook de gelegenheid om met jouw kind in gesprek te gaan over vertrouwen op God. Niet als makkelijke oplossing, maar om samen te praten over wat het betekent om op God te vertrouwen, juist als je het moeilijk hebt. Deel hoe jij als ouder Gods zorg in jouw leven ervaart, maar deel ook de momenten waarop dat niet vanzelf is gegaan.

De Bijbel staat vol met teksten over het vertellen van Gods grote daden aan onze kinderen, zoals in Psalm 78:4:

Ook onze kinderen moeten dat weten.
Wij zullen hun het verhaal vertellen
Over de machtige daden van de Heer.
De wonderen die Hij heeft gedaan.

Als ouders zijn wij een voorbeeld voor onze kinderen in het vertrouwen op God. Op deze manier leren kinderen met tegenslag om te gaan en te vertrouwen dat God voor hen zorgt, ja ook als het moeilijk is kun je Hem in alles en door alles heen vertrouwen.

Ruimte bieden om teleurstelling te uiten, luisteren, erkennen en hoop bieden, dat is wat wij als ouders mogen doen als het stormt in de levens van onze kinderen.

Tekst: Corien Rietberg

Zorg voor Jongeren

Zorg voor Jongeren ondersteunt ouders en kerken in de zorg voor jongeren. Hun focus ligt vooral op preventieve zorg: toerustingen/cursussen voor ouders in (geloofs)opvoeding, toerusting/begeleiding van kerken in jeugdwerk en jeugdpastoraat.

Tags
Jongeren
Teleurstelling
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Tjonge jongens

Jongens zijn leuk. Maar soms een tikje anders leuk dan je misschien denkt. In dit boek zoekt Mariska Dijkstra-Wolters antwoorden op vragen van moeders met zonen. Ze ondervroeg daarvoor meer dan honderd jongensmoeders. Zo’n twintig deskundigen geven tips. Is stoeien normaal? En wanneer grijp je in? Geloven jongens anders dan meisjes? Hoe vind je rust in een druk gezin? Wanneer praten jongens wél? Moet je jongens helpen met huiswerk?

Hoofdstuk 1 van Tjonge jongens

Tips voor een kringavond over het opvoeden van jongens

Opvoeden, gave en opgave

Het eerste deel handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Dit deel bestaat uit vijf hoofdstukken: Begeleid de trektocht, opvoeden vanuit de basis, de opvoeder, om gezin heen en opvoeden in deze tijd. Er worden veel voorbeelden en vragen uit de praktijk aangehaald om het boekje zo praktisch mogelijk te maken. Er staan regelmatig vragen die je zelf kunt overdenken of kunt bespreken met je man of vrouw.

Het tweede deel bevat een kringhandleiding met ideeën voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen met andere opvoeders. Zo kun je samen met anderen aan de slag, om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en te bemoedigen.