Ik had mijn kinderen eerder op kleine manieren los willen laten

23 september
CGJO
Welke rol speel je als ouder als je kinderen de adolescentieleeftijd bereiken? Die vraag kan je bezighouden. Over deze uitdaging ging Arjen Uil in gesprek met Arie van Andel; jeugdouderling van de Zuidhovenkerk in Dordrecht en vader van vier kinderen.

Wat typeert volgens jou adolescenten als het gaat om geloven?

“Binnen deze leeftijdsgroep zie ik een soort tweedeling. Ik zie een groep die vurig tot geloof komt en eerder belijdenis doet dan mijn generatie. En daarnaast zie ik ook een groep die oprecht zoekt, maar tegelijkertijd worstelt met vragen over wat het dan betekent om te geloven.

Dit zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Een gedeelte van mijn kinderen is geleidelijk, bijna spelenderwijs, tot geloof gekomen en heeft belijdenis gedaan. Mijn zoon is zeker bezig met wat het geloof voor hem betekent, maar heeft nog veel vragen. Hij is betrokken bij de kerk, maar af en toe geeft hij ook af op de kerk. Hij vindt het lastig dat het lijkt alsof de kerk alleen voor mensen is die geloven. De preken gaan vaak over hoe het verder moet ‘als je al gelooft’. Als je niet gelooft, val je buiten de boot. Zo voelt hij dat.”

Hoe ga je hiermee om?

“Als ouder vind ik dit knap lastig. Als ouder komt het dichtbij. Je kunt je kinderen het geloof niet geven. Dat is iets wat ik in mijn praktijk als jeugdouderling ook merk. Maar als vader is dit extra lastig.

Loslaten is ook iets wat ik lastig vindt. Kinderen maken soms andere keuzes dan je zelf zou doen. Bij sommige van die keuzes zet ik ook vanuit bijbels perspectief mijn kanttekeningen. Hier kun je je als ouders zorgen over maken. Het werpt je terug op waar het echt op aan komt: kennen onze kinderen Jezus als hun persoonlijke zaligmaker. Het liefst overtuig ik ze, maar dat kan op hen heel snel overkomen als dicteren. Je moet in dit soort situaties goed weten wanneer je spreekt en wanneer je zwijgt. Dit leert je in geloof je kinderen los te laten en in de handen van de Vader te leggen. Dat laatste is lastig maar kan ook van kramp en over bezorgdheid verlossen. Pas zei iemand tegen me: ‘Joh, maak je niet zo druk, we mogen weten dat de Vader voor hen zorgt en hen in Zijn hand houdt’. Dit was op dat moment een enorme bemoediging.

Als ik terugkijk had ik mijn kinderen eerder op kleine manieren los willen laten. Hierdoor gaat het proces van loslaten meer stapsgewijs. Dit was prettiger geweest voor zowel mijn kinderen als mijzelf.”

Wat is jouw rol als ouder in het geloofsleven van je kinderen?

“Wat ik probeer te doen is het geloof voor te leven. Ik ben gezegend met een mooie baan als leidinggevende op een scheepswerf. Maar als ik nadenk over wat écht belangrijk is, dan is dit voor mij het leven uit dankbaarheid. Ook die mooie baan is mij door de Here gegeven. Dit is iets wat ik mijn kinderen probeer voor te leven.

Naast het leven uit dankbaarheid probeer ik het geloof voor te leven door vergeving in de praktijk te brengen. Ik heb een flamboyante persoonlijkheid, dat botst nog weleens met mijn kinderen, vooral met mijn kinderen met hetzelfde karakter. Soms gooi ik in mijn boosheid er wat uit. Dan moet ik bereid zijn om naar mijn kinderen te gaan, toe te geven dat ik fout zit en ook de Vader om vergeving vragen.

In momenten dat ik boos ben, kan mijn vrouw goed de angel uit de situatie halen. Dat is iets wat ik als vader ook geleerd heb. Dat ik het niet alleen hoef te doen. Met sommige situaties kan mijn vrouw beter omgaan dan ik.”

Heb je nog tips voor andere ouders?

“Creëer momenten waarop je in gesprek kan gaan met je kind. Voor mij is het ook belangrijk om hierbij aan te sluiten bij de interesses van mijn kinderen. Zo ga ik samen met mijn zoon geregeld zeilen. Tijdens deze zeiltochten ontstaat er een ontspannen sfeer en ontstaan er vanzelf gesprekken. Mijn dochter houdt van wandelen door de bergen en met mijn dochter heb ik dan ook meerdere malen een huttentocht gedaan. Ook dit zorgde voor een goed gesprek.

Een tweede tip is dat je je als ouders bewust van bent dat je het niet alleen hoeft te doen. Er zijn op sommige momenten andere personen waar je kinderen zich beter aan kunnen spiegelen dan jij. Dit kan een partner zijn, in mijn geval mijn vrouw, maar bijvoorbeeld ook een andere volwassene uit de gemeente.”

Is er nog iets wat je kwijt wil?

“Iets wat ik nog wel zou willen zeggen, wat misschien nog een tip is voor ouders; bid voor je kinderen. Niet alleen persoonlijk maar ook regelmatig heel bewust bij de maaltijd als je als gezin samen bent. Maak het persoonlijk en laat zien dat je dingen waar zij mee zitten en die je als ouders niet op kunt lossen neer legt aan de voeten van de Vader.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Voorleven
Loslaten
Geloofsopvoeding
Ouderschap
In gesprek
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.