Huilers in de kerk

31 mei
CGJO
Ik kan het vaak niet laten om er wat van te zeggen. Als er dan vooraan in de kerk een oma of opa zit. Met een prachtige dopeling op schoot, maar toch: heel erg ongelukkig kijkend.

Het ongemak is van het gezicht te lezen: natuurlijk is het een feestelijke dienst en natuurlijk ben je een trotse opa of oma, maar dat kind maakt zo’n herrie. Je hebt alles al geprobeerd om het stil te krijgen, maar niets hielp. En je hebt het idee dat iedereen naar je kijkt en dat iedereen er last van heeft. De dominee misschien nog wel het meest.

Op dat moment kan ik mijn mond niet houden. Want wat we in zo’n dienst gaan doen is: tegen dat kleine huilebalkje zeggen dat ook hij of zij mag delen in Gods beloften! En dat God daar nu al bekendheid aan wil geven. De kinderen horen er helemaal bij.

Maar zo voelen we dat niet. Want we hebben er last van. Daarom geef ik er vaak maar even woorden aan: Nee, ik heb er geen last van dat deze kinderen vooraan af en toe herrie maken. En als de andere kinderen dat af en toe doen: ook niet erg. Ik praat wel door. Jongens en meisjes: fijn dat jullie er zijn!

Laat die doopdienst maar de eerste aanleiding zijn om ons te beseffen: deze kinderen horen er echt bij en we willen als voorgaande generatie ook voor ze inschikken. Ze mogen ruimte innemen, ze mogen aandacht vragen. We mogen iets moois aan ze doorgeven en we willen ook wat voor ze opgeven. Zoals een klein beetje rust in een doopdienst.

Ik stel voor dat we in alle doopdiensten psalm 8 ook gewoon een keer zingen of citeren: “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest!” Al van jonge leeftijd mogen de kinderen in de gemeente herrie maken tot eer van God. En de Here bouwt zijn Koninkrijk op de lofzangen van zijn volk. En daar horen de allerkleinsten ook bij.

Daarom denk ik vaak: huilers in de kerk? Heerlijk!

Tekst: Ds. Rik Bikker

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerkdienst
Doop
Mijlpalen
0-3 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.