Het verhaal van Licht en Leven

12 oktober
Evangeliestek
Spoken, zombies, bloed en skeletten nemen in de laatste week van oktober het straatbeeld over. Kijken we ervan op, of vinden we deze versieringen voor Halloween normaal? Wat geven we onze kinderen mee in deze tijd? Sommige kinderen vinden het eng, terwijl andere kinderen zich er misschien wel toe aangetrokken worden.

Wil je als ouder hierover in gesprek gaan met je kinderen? Evangeliestek heeft een flyer en knutselwerkje ontwikkeld die enerzijds kinderen waarschuwt voor de gevaren van Halloween en anderzijds kinderen vertelt dat Jezus sterker is dan alle duistere machten. Hij staat tegenover het donkere, enge van Halloween, als het Licht en het Leven.

De flyer bedoeld voor kerkelijke kinderen is te bestellen via de webshop van Evangeliestek.

Evangeliestek

Evangeliestek wil zich inzetten voor de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus.

Tags
Opvoeding
Handreiking
Dagelijks leven
In gesprek
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.