In het jaar 1 Voor Corona

11 januari
LCJ
“Zullen we een nieuwe jaartelling beginnen: Voor Corona en Na Corona?” Dat idee werd geopperd tijdens een van de vele gezamenlijke momenten thuis. “Maar hoe noem je deze tijd dan?” “Na Corona natuurlijk. Toen Jezus nog leefde, heette het ook Na Christus.” Bij deze dan.

In het jaar 1 Voor Corona reisde een student met zijn studenten-ov naar de plaats waar hij studeerde. Daar ontmoette hij medestudenten, met wie hij een college volgde of samenwerkte.

In het jaar 1 Voor Corona ging een puber dagelijks naar school. De docent stond bij de deur en begroette iedere leerling persoonlijk. Na een gezamenlijke start liep hij tussen de rijen door om te kijken waar extra uitleg nodig was. Af en toe was er een excursie.

In het jaar 1 Voor Corona ging een jongen logeren bij z’n opa en oma. Ze nestelden zich tegen elkaar aan op de bank, terwijl oma voorlas en bij het naar bed gaan, kreeg hij een kus.

In het jaar 1 Voor Corona gingen we als gezin iedere zondag twee keer naar de kerk. De JV kwam op vaste tijden samen in een gezellige ruimte, waar je knus tegen elkaar kunt zitten.

In het jaar 1 Voor Corona vierden we een verjaardag. De hele kamer zat vol. Iedereen bleef eten.

In het jaar 1 Voor Corona was de moeder van het gezin vaak alleen thuis.

In het jaar 0 Na Corona is veel anders.

Het doet me verlangen naar het oude ijkpunt: Christus, de Onveranderlijke. Hij was er, Hij is er en Hij zal er zijn. Dat kunnen we van Corona gelukkig niet zeggen. Als Christus komt, betekent dat het einde van Corona.

Het jaar 2021 Na Christus, hoeveel jaar Voor Christus zou dat zijn?

Tekst: Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Mijlpalen
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.