Het is oorlog

2 maart
LCJ
Wie de jongensslaapkamer binnenkomt, betreedt oorlogsgebied. Er zijn grondtroepen: de hele vloer is ermee bezaaid. De luchtmacht is ook paraat: op de vensterbank staan straaljagers klaar om in actie te komen, zodra de commandant het bevel geeft.

De commandant van de strijdkrachten zit overdag meestal op school. De strijd wordt vooral ’s morgens vroeg en ’s middags na half vier geleverd. Deze parttime commandant is zich nog niet bewust van zijn bijzondere positie. Hij is namelijk de baas over beide legers. Hij bepaalt in z’n eentje wie wint en wie verliest.

Het is avond. De commandant van de strijdkrachten gaat slapen. Samen met zijn moeder zoekt hij tussen de legers naar een plekje om de knieën te buigen. Als ze hun gebedspunten bespreken, vraagt de moeder: “Weet je dat Heere ook een groot leger heeft?” Ze praten door over engelen die God helpen in de strijd die op aarde woedt. En over de duivel met zijn troepenmacht. Vervolgens richten ze zich tot de Heere van de legermachten, die de grote Overwinnaar is.

Zowel het gesprek als het gebed is kort. De commandant is moe. Hij gaat rustig slapen. Over het verdere verloop van de strijd maakt hij zich geen zorgen. De moeder van de commandant baant zich voorzichtig een uitweg uit het strijdtoneel. Ze zou niet graag dit, o zo serieuze spel verstoren.

Het oorlogsspel houdt de moeder nog even bezig. Ze grijpt naar het machtigste wapen dat ze bezit. Haar lof stijgt naar de hemel, vanwege de Heere van de legermachten die alles in Zijn hand heeft en de grote Overwinnaar is. En ze bidt tegelijk: “Heere van de legermachten, laat ons hele gezin de goede strijd strijden. Stuur engelen om ons te beschermen en laat satan in onze harten geen millimeter terrein winnen. Maranatha, Heere Jezus, kom!”

Margreet van den Berg-van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Opvoeding
Spel
Dagelijks leven
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!