Hét gesprek

7 september
Elza Hogendoorn
We zaten op de bank, mijn zus en ik, en mama nam plaats schuin tegenover ons. Mijn handen waren vochtig. Het kon niet anders of er ging iets spannends gebeuren. Eerder die dag had mama gezegd dat ze ons graag wilde spreken. Dat klonk serieus. Nu zaten we er. Mama had een boekje, waarop een meisje stond, in haar blootje. Het boekje was roze. ‘Jullie zijn nu groot genoeg…’, begon ze.

Het was tijd voor hét gesprek. Hét moment van seksuele voorlichting. Een dappere keuze van mijn moeder, ondersteund door mijn vader, die beiden helemaal geen seksuele voorlichting hadden gehad. Maar ze wisten dat het belangrijk was om ons te vertellen over wat er ging veranderen en dus gingen ze het gesprek aan.

Generatie na generatie maakt de balans op en besluit het anders te doen. Zo ook onze generatie: we willen niet één gesprek voeren, maar seksuele opvoeding door het hele leven heen. Al heel jong komen er vragen en die beantwoorden we, want het onderwerp hoeft niet beladen te zijn.

Zo is ook onze generatie weer dapper, zonder te weten hoe onze kinderen er weer op terug zullen kijken. De generatie voor ons kijkt er soms al kritisch naar, want komt het niet wat te open op tafel allemaal?

In ons huis komt de eerste vraag. Dochterlief heeft maandverband ontdekt. ‘Wat is dat, mama?’ Ik stamel iets over grote mensen, die ook soort luiers nodig hebben, omdat ze… Ik stotter, ik heb geen idee welke woorden ik moet gebruiken. En ik verval in de zin, die ik niet wilde gebruiken: ‘Dat vertel ik je nog wel eens als je groter bent.’

Daar begint de reis. Ik open internet, spreek andere ouders, reserveer boeken bij de bibliotheek, volg een opvoedavond. Ik ben op zoek naar informatie, maar meer nog: naar een taal. Want een voornemen hebben, wil nog niet zeggen dat er ook altijd de passende woorden zijn. Dat is niet erg. Ik mag groeien met de meiden mee, stap voor stap.

Elza Hogendoorn

Elza (1988), getrouwd en moeder van twee meiden. Via de facebookpagina 'Platform Seksuele vorming' deelt ze inspiratie over seksuele opvoeding. Daarnaast houdt Elza zich bezig met het ontwikkelen van gezinsmomenten en het schrijven van verhalen.

Tags
Seksualiteit
Moeder
Boeken
Openheid
Generaties
Seksuele opvoeding
In gesprek
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!