‘Het gaat niet om dorre regeltjes’

12 oktober
GezinsGids
“De rol van vader in het gezin is erg belangrijk. De moeder speelt vooral in de jonge jaren van een kind een grote rol in de opvoeding. Ook al komt dat in deze tijd nogal eens onder druk te staan nu steeds meer moeders werken. Maar ook vader heeft ondanks een drukke baan en andere verplichtingen hierin een grote verantwoordelijkheid.” Dat is de stellige overtuiging van dominee D. Heemskerk.

De predikant van de hersteld hervormde gemeente van Ouderkerk aan den IJssel wijst onder meer op Deuteronomium 6:6-9. “Daarin staat dat we de geboden van de Heere onze kinderen moeten inscherpen en erover moeten spreken. ‘Als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat’. En wat te denken van psalm 78, waarin Asaf spreekt over de verborgenheden die onze vaders ons verteld hebben. Daarin is duidelijk een rol voor de vaders weggelegd. Je leest op meer plaatsen in de Bijbel dat God een getuigenis heeft opgericht en een wet heeft gesteld die hij de vaderen heeft geboden om aan hun kinderen bekend te maken, opdat het navolgende geslacht die weten zou. Zodat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten zouden, maar Zijn geboden zouden bewaren. Dat is een grote opdracht voor onze vaders. We spannen ons in voor het tijdelijke leven, zodat het ons gezin en onze kinderen aan niets ontbreekt. Laten we dan toch ook het geestelijke niet vergeten.

De predikant stelt vast dat sommige ouders een bepaalde terughoudendheid betrachten, omdat ze zelf het ware geloof niet deelachtig zijn. “‘Hoe kun je van zulke dingen spreken als je zelf niet bekeerd bent’, redeneren ze. Dat klopt op zich wel, maar dat mogen we niet als verontschuldiging gebruiken. We worden niet opgeroepen om over onze eigen bekering te vertellen, maar om te spreken over de loffelijkheden des Heeren. Daar gaat het om. Wat mij opvalt: als Asaf psalm 77 en 78 dicht, is hij in grote nood. Hij verkeert in benauwdheid, maar hij gaat toch de grote daden van God opnoemen. En al mediterend wordt hij uit de diepte opgehaald. Het klopt dat we niet bekwaam zijn, maar dat is geen verontschuldiging. We geven bewust ons jawoord bij het huwelijk en beloven een godvruchtige man te zijn en ook bij doop of belijdenis doen we beloften voor Gods aangezicht. Dan mogen we ons later niet verschuilen achter onze staat. En bedenk: ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’.”

Dominee Heemskerk – zelf vader van elf kinderen – vindt het belangrijk dat vaders en moeders laten zien dat hun godsdienst meer is dan traditie. “Dat het niet gaat om dorre regeltjes, maar dat we echt met de Heere proberen te leven. Daarnaast mogen we met onze handel en wandel niet ontkrachten wat we met onze woorden belijden.”

Geduld
Anderzijds hoopt hij dat kinderen geduld hebben met de zwakheden van hun ouders. “Natuurlijk maken ook vaders en moeders fouten. Maar ik hoop dat onze kinderen zien dat we het beste met ze voor hebben en ze ons niet op onze fouten afrekenen. Laten we als ouders proberen daar ook geen aanleiding toe te geven.”

De predikant roept ouders op hun kinderen van jongsaf aan in contact te brengen met Gods Woord. “Neem ze zo vroeg mogelijk mee naar de kerk, zoek een goede school en laat ze trouw naar de catechisatie gaan. Er zijn allerlei hulpmiddelen om het Evangelie al vroeg op een eenvoudige manier door te geven. Ik denk in dit verband ook aan huisgodsdienst. Vroeger had het harmonium een centrale plaats in onze gezinnen. Hoe is dat tegenwoordig? En laat als ouders vooral merken dat Gods Woord je dierbaar is. Het gaat tenslotte om het behoud van onze kinderen.”

GezinsGids

GezinsGids staat iedere twee weken voor een moment van ontspanning, diepgaande interviews, reportages die je bijblijven, Bijbelgetrouwe overdenkingen, dagjes uit voor het hele gezin en nog veel meer!

Tags
Kerk
Vader
Opvoeding
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.