Helden

26 maart
LCJ
Als ik ’s morgens om zeven uur beneden kom om de tafel te dekken, klinkt me een inmiddels vertrouwde vrouwenstem tegemoet. “Goedemorgen”, zeg ik zachtjes. “Ssst”, zegt een jongen in pyjama. Zodra ik met borden en bestek in de weer ga, wordt het volume opgeschroefd. Hij wil geen woord van het luisterboek missen. “Erop af, mannen!”, klinkt het luid.

Deze luisterboekenserie heeft me al heel wat kennis en plezier gebracht. Bij kennis gaat het dan vooral om kennis van wapens en oorlogstactieken, die ik anders nooit zou hebben opgedaan. Het plezier komt door de vrouw die voorleest. Ze heeft een prettige stem en verstaat de kunst van het voorlezen. Toch zit het grootste plezier in wat ze ten gehore brengt: De spannende boekenserie van de Grijze Jager van John Flanagan.

Bij het lezen in het Oude Testament hebben we soms het idee in een Grijze Jager-scène te belanden. Het levert gesprekken op. De hoofdpersonen uit de boeken missen nooit hun doel. David wist met zijn slinger de juiste plek bij Goliath te raken. De overeenkomst is duidelijk: ze kunnen goed met hun wapen overweg.

In het gesprek gaan we vooral op zoek naar de verschillen. Bij David lees ik over afhankelijkheid van God. Bij John Flanagan kunnen de helden alles zelf oplossen. Een ander verschil komt boven als we in de Efezebrief lezen over de schild van het geloof. Zoonlief hanteert hier dagelijks het (plastic) schild. Dat zo’n ding in de strijd belangrijk is, hoef ik hem niet uit te leggen. Maar wat is dan het schild van het geloof? Dat geloof heeft met een andere Held te maken, niet met Will, Halt en Arnaut, de Grijze Jager-helden. Deze Held gaf zich vrijwillig over aan Zijn vijanden.

Ik ga het binnenkort toch eens aan hem vragen: Op welke held wil jij nou lijken?

Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
In gesprek
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!