Heilig dronken

10 augustus
Ds. G. J. Capellen
Glas in de hand en roepen maar: ‘Op je gezondheid’. Je kent het vast wel. Alcohol is lekker, alcohol is cool. Pisang Ambon, Bacardi Breezer, rode wodka of toch liever een ‘gewoon’ biertje? Welk drankje is favoriet? Comazuipen, indrinken in een keet of bij iemand thuis. Jongeren vinden alcohol drinken vooral stoer! Voor hen is het ook een vorm van experimenteren en nog belangrijker: ze willen bij de groep horen.

Veel ouders maken zich zorgen over het alcoholgebruik van hun kind. Het klinkt misschien hard, maar er zijn ouders die dat aan zichzelf te wijten hebben. Wie z’n kind al jong leert drinken, is verkeerd bezig. Laat uw kinderen zien dat voor u alcohol helemaal niet zo belangrijk is. Geef het goede voorbeeld. Drink geen alcohol of wees een heel matige drinker. Zorg dat verjaardagsfeesten geen drinkfestijnen worden. Het zou prachtig zijn als er op een verjaardag eens een keer geen alcohol geschonken werd. Wees met elkaar eens ‘sterk’ en drink geen sterke drank! Maak uw kinderen eens duidelijk dat ze moeten leren kiezen. Zet met elkaar de voor- en nadelen van wel of niet drinken eens op een rij. Stel bovendien regels en grenzen, want veel jongeren zijn nog niet in staat om zelfstandig goede, gezonde keuzes te maken.

Een voorbeeld ter illustratie:

Een volwassene die al vroeg alcoholische dranken naar binnen goot, schreef het volgende: “Met een tube tandpasta in m’n binnenzak ging ik als 14-jarige jongen uit met mijn vrienden. Roken en drinken, daarna een klodder tandpasta in de mond om ervoor te zorgen dat mijn ouders niets merkten. Nee, ze hebben me niet actief aan het drinken gezet. Wel heb ik mijn vader vaak dronken gezien. Het begon met een biertje. Dat maakte me iets losser; ik durfde steeds meer. Een week later had ik twee biertjes nodig om weer dat losse gevoel te krijgen. Langzaam heb ik het opgebouwd. Toen ik 18 was, merkte ik dat ik niet meer zonder kon, hoewel ik nog steeds alleen in het weekeinde dronk. Maar dan gingen ook alle remmen los. Zo’n 25 biertjes op een avond was heel gewoon, zodat ik niet meer op mijn benen kon staan. Het werd zelfs zo erg dat ik iemand bijna doodgeslagen heb. Dat kostte me drie maanden cel. Gelukkig kwam ik tot inkeer. Een christelijke nicht heeft met mij gebeden. Ze nam mij mee naar een avond die door stichting de Hoop werd georganiseerd.” Hoe het verder afliep, kunt u lezen in het Reformatorisch Dagblad van 3 december 2011.

Beste ouders, laat zien dat voor u aandacht voor uw kinderen veel belangrijker is dan welke alcoholische drank ook maar. Geef uw kinderen aandacht en liefde! Zo krijgen ze het gevoel geliefd te zijn en erbij te horen. Die zekerheid kan een belangrijke basis vormen in de onstuimige puberteit. Juist in kleine dingen moet gezorgd worden voor vertrouwen. Het is essentieel voor het welzijn van jongeren dat zij kunnen praten over wat hen bezighoudt.

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel. We vinden het bijna allemaal normaal dat iemand alcohol drinkt. De praktijk is dat ruim twee op de drie veertien- en vijftienjarige jongeren maandelijks alcohol drinkt! U schrikt hier toch wel van? Ouders, stel regels en houd u er zelf ook aan. Nee zeggen werkt echt, als u eerlijk praat over het drinken van alcohol en duidelijk uw grenzen aan geeft.

Luister eens wat Paulus zegt: ‘Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest’( Efeze 5 : 18). Drank is als een venijnige slang. Geen wonder dat Paulus tegen overmatig drankgebruik waarschuwt. Vol worden van de Heilige Geest is niet iets wat een mens zelf kan regelen. Laten we bidden of Heilige Geest ons wil vervullen. Paulus wekt ons op om ons door en met de Geest te laten vervullen. Dat is heilige dronkenschap!

Ds. G. J. Capellen

Ds. G.J. Capellen is emerituspredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verscheen bij De Banier: “Voorbeeld of struikelblok – christelijk opvoeden met hart voor jongeren”.

Tags
Alcohol
Dagelijks leven
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

JONGleren

Ouderschap is soms net jongleren: je houdt een heleboel ballen tegelijk in de lucht. Daarom dit praktische boek over opvoeding vanuit christelijk perspectief. JONGleren gaat in op thema’s als ‘grenzen stellen’, ‘sociale vaardigheden aanleren’, ‘waarden en overtuigingen doorgeven’ en vormt het handboek bij de Parenting Courses van Alpha Nederland. Je wordt in het lezen van dit boek aan het denken gezet over jouw rol als opvoeder en de functie van het gezin. Een aanrader voor iedereen die vanuit christelijk perspectief op praktische wijze aan de slag wil met opvoeding! Ook geschikt voor kringen.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.