Heb jij dat ook?

30 december
De Wekker
Na al twee uur strijd te hebben gevoerd met mijn kinderen zitten we eindelijk in de kerk. Zowaar met gekamde haren, gestrikte veters en een ontbijt achter de kiezen, maar van binnen is het een chaos.

Waarom is het toch altijd zo moeilijk om hen mee naar de kerk te krijgen? Waarom begint de middelste te steigeren zodra hij de menigte kerkvolk ziet? Waarom kan de jongste nooit stilzitten en vraagt de oudste steeds mijn aandacht? Ik zit tussen een paar honderd gelovigen, maar voel me intens eenzaam.

Er wordt gesproken over eenzame ouderen en jongeren die worstelen met een isolement. Maar het gaat nooit over eenzaamheid bij ouders. Terwijl ik me juist in de (geloofs)opvoeding van mijn kinderen het vaakst eenzaam heb gevoeld. Want hoe kun je je eigen tekortschieten en onzekerheid delen met andere ouders bij wie het wel van een leien dakje lijkt te gaan?

Regelmatig geef ik toerusting over geloofsopvoeding. En dan zie ik achter de voorzichtige en soms wantrouwige gezichten van ouders die binnenkomen diezelfde eenzaamheid. Als ik begin te vertellen over mijn eigen geklungel is het alsof er iets van hen af valt. ‘Je bent hier niet om mij te veroordelen!’ zie ik ze denken. Ik zet hen in groepjes bij elkaar om te delen waar ze tegenaan lopen en telkens weer hoor ik dan de vreugdevolle uitroep: ‘Heb jij dat ook?!’ Een feest van herkenning! Een gebalde vuist tegen de eenzaamheid!

Tekst: Ingrid Plantinga

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Kerk
Opvoeding
Dagelijks leven
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.