Hardop bidden

13 mei
Reformatorisch Dagblad
​Dat gevoel van verbondenheid kan ik me nog goed herinneren. Bidden voor het eten deed ieder voor zich in stilte. Je wist precies hoe lang iedereen bad en als de laatste ook de ogen weer open deed, klonk het eensgezind: „Eet smakelijk.” Maar als er bezoek was of als er bijzondere omstandigheden waren, dan ging mijn vader hardop voor in gebed en dat gaf bij mij een diep gevoel van verbondenheid. Als kind blikte ik dan even in de ziel van m’n vader. Waar bidt hij voor? Wat vindt hij belangrijk? Hoe spreekt hij met de Heere?

Sommige zinnen blijven je je hele leven bij, zoals het gebed om ons leven te mogen stellen in Zijn dienst, „die een liefdedienst is die nog nooit iemand heeft verdroten”.

Laatst was dat gevoel van verbondenheid er ook weer, maar toen juist omdat hij niet hardop voorging in gebed. Wat was het geval? Ik was een keer alleen bij m’n ouders en at daar ’s avonds mee. Nu de herkenning bij m’n vader door de voortgaande dementie steeds minder wordt, ziet hij ook zijn kinderen wel eens als vreemden aan. Het gevolg is dat hij dan aan tafel hardop voorgaat in gebed. Maar deze keer was ik geen vreemde, want hij liet ieder voor zich bidden. In alle stilte kon ik daarvoor danken.

Margreet van den Berg-van Brenk

Reformatorisch Dagblad

Het Reformatorisch Dagblad is een krant voor reformatorische christenen die dagelijks verschijnt op papier en digitaal.

Tags
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.