Gouden moment - Marinda

15 december
Geloof in het gezin
Geloof in het gezin vroeg een aantal studenten van de Evangelische Hogeschool naar de gouden momenten tussen hen, hun ouders en God. Hier het gouden moment van Marinda.

20.15 uur, elke vrijdagavond. Na de reis te zijn gestart in Amersfoort, bereikt de trein het perron van Emmen. Ik stap de trein uit en zie mijn vader of moeder met open armen staan. Ik loop naar hem toe en ontvang een dikke knuffel. Eenmaal in de auto komt de vraag: “Vertel, wat heb je deze week weer mogen leren op de EH?” We hebben nog een half uur reistijd om de leermomenten en gedachtegangen van de afgelopen week te kunnen uitwisselen. Gesprekken over opvoeding, hoe mijn ouders anders opgevoed zijn dan ik ben opgevoed. Is mijn gedrag terug te vinden bij hen of bij mijn voorouders? Dan komen er prachtige verhalen van vroeger naar boven. Maar gesprekken gaan ook over hoe God relaties heeft bedoeld en over hoe God de aarde heeft gemaakt.

“Wist je trouwens dat we straks op een vernieuwde aarde mogen leven in plaats van op een nieuwe aarde?” Dan vertel ik welke argumenten ik daarvoor heb geleerd en waar ik dat kan vinden in de Bijbel. Soms krijg ik op dit soort opmerkingen een bevestiging, maar af en toe krijg ik ook een kritische vraag terug gesteld. Eenmaal thuisgekomen stoppen deze gesprekken over het algemeen niet. Kopje koffie of thee en een stoel voor de open haard. Onze gedachtespinsels worden verder uitgebreid. Deze gesprekken zijn voor mij gouden momenten, gouden momenten die mij helpen om gedachtegangen te verwerken en gouden momenten die mij helpen tot opbouw van mijn relatie met Jezus Christus.

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
In gesprek
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!