God als Vader, maar ook als een moeder?

1 mei
CGJO
Volgende week zal er in veel gezinnen aandacht worden besteed aan Moederdag. Geloof in het gezin heeft een gezinsmoment ontwikkeld speciaal voor Moederdag.

In de Bijbel wordt er gesproken over God de Vader, maar mag je God ook als moeder zien en hoe kun je Hem dan zien als moeder? God heeft zich in de Bijbel aan ons geopenbaard als onze Vader, zoals we Hem ook mogen noemen. Voor veel mensen een mooie vertrouwde manier om God aan te kunnen spreken. Maar voor sommige mensen is het niet gemakkelijk om God als vader te kunnen zien, bijvoorbeeld omdat hun eigen vader geen vader was met wie ze een goede relatie hadden. Juist dan is het mooi om te kunnen ervaren dat God ook moederlijke eigenschappen bezit. Zo mogen we geloven dat God ons wil troosten, beschermen en verzorgen.

Theanne Boer heeft in het artikel ‘Het moederhart van God’ een mooie omschrijving gegeven van hoe je de verschillende kanten van God kunt zien. Ik denk dat we mogen zeggen: in God is mannelijk én vrouwelijk, vader én moeder. Zijn mannelijke kant vecht, verlost, bevrijdt. Zijn vrouwelijke kant troost, beschermt, verzorgt. Als Vader roept Hij ons naar buiten, leert Hij ons lopen, op eigen benen staan en de wereld ingaan. Als Moeder roept Hij ons naar binnen, om daar de tranen van onze ogen te wissen, onze neus te snuiten en ons te wiegen in Zijn schoot.’

Het is fijn wanneer je in het gezin kunt praten over Gods liefde voor ons. Op Moederdag kun je er extra bij stil staan dat God een moeder heeft gegeven aan het gezin en dat Hij ons ook aan elkaar heeft gegeven. In het gezin hebben we allemaal een eigen plek gekregen.

Hieronder een aantal suggesties hoe je dit op Moederdag in praktijk kunt brengen.

Verwerking voor in het gezin:

Lees met elkaar Psalm 133, een Psalm die gaat over hoe mooi het is om als familie samen te kunnen wonen. Een bijpassend lied dat je met elkaar kunt luisteren of zingen is Opwekking 767: Familie.

Met elkaar in gesprek:

Welke zin uit de Psalm spreekt je aan?

Wat zou er worden bedoeld met de zegen van God?

Waarin zouden wij als gezin kunnen groeien als het gaat om; de vrede bewaren, eensgezind leven, om elkaar geven of open en eerlijk met elkaar omgaan?

De belofte die God in Psalm 133 geeft: ‘Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd ‘ komt ook terug in Exodus 20:12. Lees dit vers met elkaar. Uit beide gedeelten komt naar voren dat God het belangrijk vindt dat we goed met elkaar en onze ouders omgaan. Wat betekent dit voor jullie als gezin?

Familieschilderij:

In de Psalm die we hebben gelezen werd duidelijk dat God het belangrijk vindt dat we als familie samen kunnen wonen. Met deze verwerking brengen jullie als gezin in beeld hoe jullie met elkaar samen wonen.

Zorg dat je vooraf een groot vel papier hebt (A3). Op dit vel papier gaan jullie een eigen familieschilderij maken. Overleg met elkaar wat jullie waar op het schilderij zetten. Probeer ook van iedereen iets te tekenen dat hem of haar typeert. Ga tijdens het schilderen met elkaar in gesprek over wat er geschilderd wordt en waarom er bepaalde dingen op het schilderij moeten komen die jullie als gezin typeren. Tijdens het schilderen mag duidelijk worden dat ieder lid van het gezin zijn eigen inbreng heeft en belangrijk is voor het gezin.

Familiefoto:

Je kunt er ook voor kiezen om een mooie foto van jullie als gezin af te drukken en hier het volgende mee te doen. Plak de foto op een vel papier zodat er nog ruimte is om er dingen bij te schrijven en te tekenen. Iedereen van het gezin is op de foto te zien en heeft zijn eigen plek op de foto. Zo heeft iedereen ook zijn eigen plek in het gezin. Ga met elkaar in gesprek over wie welke plaats inneemt in het gezin en welke eigenschappen bij iedereen horen. Dit kun je naast de foto opschrijven en/of erbij tekenen. Daarna kun je de foto een mooie plek geven in het huis en kan ieder er aan herinnerd worden dat er voor iedereen een plek is in het gezin en dat iedereen belangrijk is op de plek die hij heeft in het gezin.

Afsluiting

Tot slot kun je afsluiten met gebed en God danken dat Hij jullie aan elkaar heeft gegeven. En dat ieder zijn eigen talenten en gaven in het gezin heeft gekregen en mag inzetten. Moederdag is ook een mooie aanleiding om God eens extra te bedanken voor de moeder die Hij ons heeft gegeven.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om met elkaar een kringgebed te doen en om en om iets te zeggen waar je God dankbaar voor bent.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Moeder
Mijlpalen
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.