Genadige Vader

6 februari
Generatio
Sinds enkele weken hangt dit plaatje (zie onderaan artikel) op twee strategische plekken in ons huis. Ik zal uitleggen waarom. Ik ben vader van drie dochters en een zoon in de leeftijd van twee tot acht jaar. Als vader vind ik het belangrijk, dat ik mijn kinderen genade laat ervaren. Maar er zijn van die momenten dat ik dat erg moeilijk vind. Ik heb dan eerder de neiging te ‘vluchten’ achter mijn laptop (daar hangt dit plaatje dus). Of, als we aan tafel zitten, me af te sluiten en door het raam naar buiten te staren.

Het moment waarop ik die neiging heb, is meestal als ik blijf hangen in mijn boosheid. Deze is, al dan niet terecht, bijvoorbeeld ontstaan bij een poging om het onwenselijke gedrag van een kind te corrigeren. Die boosheid hindert mij om genade te tonen aan mijn kind. Als ik namelijk blijf hangen in mijn gemoed en mijn kind ook, dan is misschien het gedrag veranderd maar de relatie blijft verstoord. En juist op het vlak van die relatie zou genade van betekenis moeten zijn. Als vader moet ik dus het initiatief nemen om het hart van mijn kind te bereiken met mijn liefde. Alleen dan kan het kind genade ervaren.

Genade zit hem naar mijn idee dus niet zo zeer in het uitblijven van correctie en/of consequentie van fout gedrag. Kinderen hebben het juist nodig opgevoed en gevormd te worden om als volwassene te kunnen functioneren. Natuurlijk heeft genade een grote invloed op het ‘hoe’ van die opvoeding en vorming. Maar het gaat er vooral om, dat de relatie in dit alles overeind blijft en dat ik als vader daar mijn verantwoordelijkheid in neem. En dat is niet altijd makkelijk, want ik moet daarin over mijn eigen gemoed heen stappen.

Maar hier helpt het plaatje me bij. Het doet me namelijk denken aan het verhaal van Jezus over de goede herder. (Lucas 15: 4-7). Een herder die initiatief neemt, risico neemt en moeite doet om het verloren (misschien onwillig, boos of onwetend) schaapje te zoeken. Ik bedenk me dan, dat ik soms zelf ook als een verloren schaapje ergens zit te mopperen. Om me vervolgens te realiseren, dat de Goede Herder mij opzoekt, optilt en weer thuis brengt. Wat mooi, dat we deze genade mogen weerspiegelen naar onze kinderen! En wat goed en nodig te weten dat God ons daarin voorgaat.

Tekst: Gerard van Houwelingen

Generatio

Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6.

Tags
Vader
Genade
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!