Geloven op vakantie

3 augustus
Janneke Burger
​In de vakantietijd is alles anders, hoewel het leven met God gewoon doorgaat. Welke structuurtjes laat jij in je gezin straks heerlijk zes weken los en waar wil je eigenlijk wél aan vast houden?

Waarschijnlijk kies je ervoor om elke dag samen uit de bijbel te lezen. Je kunt de psalmen lezen en op Youtube allerlei uitvoeringen opzoeken. Je kunt een kinderbijbel helemaal door lezen of juist in verschillende bijbels zoveel mogelijk over één persoon of periode in de Bijbel te weten te komen. Misschien ben je in de schoolweken gewend de psalm van de week te leren. Kies in de vakantie dan eens andere liederen. Wij leerden onze kinderen vorig jaar in de zomervakantie psalm 16 van Psalmen voor Nu, elke week een stukje. Misschien zou je al lange tijd iets meer werk willen maken van gebed: een bakje of schrift met gebedspunten. Probeer het gewoon eens uit!

En waarom zou je op vakantie niet gewoon naar de kerk gaan? In Frankrijk bijvoorbeeld zijn veel kleine kerken, waar de gelovigen bemoedigd worden door het bezoek van een Nederlands gezin. Of zoek eens op welke kerken Alpha cursus geven en dus gewend zijn aan gasten. Ik hoor ook van verschillende gezinnen die op de camping de kinderen een kerkdienst lieten vormgeven. Waar zouden ze over willen preken en wat doe je met de collecte?

Het hoort ook bij de vakantietijd dat je van alles bedenkt en van alles wilt, maar dat het grandioos in de soep loopt en dat iedereen daar chagrijnig van wordt. Ga dus zeker niet alle mogelijkheden doen die hierboven genoemd worden! Gun het jezelf om te genieten van die koffie die door het filter druppelt. Van het kind dat in zijn campingbedje opgekruld ligt. En van de liefde, waar je nu even tijd voor hebt. Start geen grote projecten, maar dank God in al die kleine momenten en oefen jezelf in de vrede van Christus.


Dit artikel is eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.

Janneke Burger

Janneke Burger-Niemeijer is theoloog, moeder van drie kinderen en hoofdredacteur van Jente Magazine.

Tags
Vakantie
Bijbellezen
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!