Geloofsontwikkeling bij kinderen

20 januari
CGJO
De kerk als plek van Leven en plezier, waar kinderen graag komen, zich thuis voelen en anderen mee naar toe willen nemen. Dat is mijn droom... maar hoe geef je kinderen een plek in je kerk?

Baby’s en dreumesen
Als ik in gemeenten kom om toerusting te geven voor jeugdwerkers zijn de mensen van de crèche daar vaak niet bij. Jammer. Want jeugdwerk begint bij de allerkleinsten! Maslow (een Amerikaans psycholoog uit de vorige eeuw) zei het al: naast de lichamelijk behoefte zoals eten en drinken zijn veiligheid en geborgenheid belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom geven we dat (als het goed is) aan onze kleintjes. Dit gebeurt vooral thuis maar het is goed als de kerk ook een veilige plek is waar een kindje er mag zijn. Hiermee leg je een veilige basis voor als het kind opgroeit.

Bij de doop van een kindje beloven we als gemeente dat we de ouders helpen en ondersteunen in de opvoeding. Dat kan al heel praktisch door een plek in de kerk aan te bieden waar ze hun kindje gerust achter kunnen laten. Dus niet de bezemkast leeg halen en een doos blokken er neer zetten maar een ruimte in je kerk reserveren voor de allerkleinsten waar het warm, veilig en gezellig is!

Peuters
Een peuter gaat steeds meer ontdekken dat het een eigen ‘ik’ is. Dat is erg leuk om te zien en soms knap lastig om goed mee om te gaan .. Wat is hun plekje in de kerk? Ook hier geldt: zorg dat er een (fysieke) plek in jullie kerk is waar zij zich thuis voelen. Een plek waar ze kunnen spelen, zingen, luisteren naar eenvoudige verhalen uit de bijbel. Voor een peuter geeft het niet als je steeds herhaalt. Juist die terugkerende rituelen en liedjes maken dat ze zich thuis gaan voelen. Ze willen de grote mensen nadoen dus ga ze voor in het bidden en zingen en voorlezen. En gebruik daarbij al je zintuigen want peuters leren niet alleen door te luisteren maar willen het vooral graag doen!

Kleuters
Voor kleuters wordt de wereld groter als ze naar school gaan. Ze leren nog steeds vooral door het zintuigelijk ervaren. Ze kunnen dingen benoemen en het zingen van liedjes kan hen helpen om emoties te uiten. Fantasie en realiteit lopen in deze leeftijd naadloos door elkaar heen. Pratende dieren zijn heel gewoon en kabouters bestaan ook. De wonderen in de bijbel zijn logisch en God bestaat. Beperk het aantal verhalen wat je vertelt, laat de moeilijke verhalen nog even liggen.

In deze fase gaan ze ook vriendjes en vriendinnetjes ontdekken. Wat fijn als dit ook binnen de kerk kan en ze daar hun sociale netwerk kunnen gaan ontwikkelen! Het jeugdwerk neemt hier een belangrijke plaats in. Naast de geloofsoverdracht is het relationele aspect heel belangrijk en moeten we naar manieren blijven zoeken om hier ruimte aan te geven!

Kinderen
Als een kind naar groep 3 gaat wordt de wereld opeens een stuk groter doordat ze gaan leren lezen. Ze kunnen zelf informatie verzamelen. Ook worden fantasie en realiteit meer uit elkaar getrokken. Dit betekent dat ze ook vragen gaan stellen over God en de Bijbelverhalen. Laat ze weten dat er geen gekke vragen zijn en ga het gesprek met ze aan. Hun rechtvaardigheidsgevoel ontwikkelt zich snel in deze fase. Als je naar werkvormen zoekt is het leuk om het competitie te gebruiken; dat vinden ze erg leuk! Dus spellen, een bijbelse quiz of jongens tegen de meiden is een goede manier om ze iets te leren op een manier waar ze lol in hebben!

In de bijbel lezen we van verschillende kinderen die God gebruikt in Zijn plan. En dat doet Hij vandaag nog steeds!

Pre-tieners
Aan het einde van de basisschool gaan kinderen richting de puberteit. Hier zie je grote verschillen. Een meisje van 11 kan al een heuse puber zijn terwijl haar klasgenootje nog een kereltje is wat het liefst buiten speelt. Dit is de leeftijd waarop ze nog leergierig zijn en veel willen weten. Maak hier dus gebruik van in je catechese en jeugdwerk! Ze gaan zich steeds meer losweken van thuis en vrienden zijn heel belangrijk. Zorg dus dat je als kerk plekken hebt waar ze zich thuis kunnen voelen; in de zondagse dienst, tijdens leermomenten door de week maar ook gezelligheid met elkaar. De uitdaging is om deze op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden!

Dit artikel is veel te kort om alles te benoemen. Daarom wijs ik graag op de brochure ‘Gemeente in ontwikkeling’ die gratis te downloaden is via www.jeugdwerksteunpunt.nl


Tekst: Petra Kiks

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Geloofsopvoeding
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.