Geloof in het gezin - Tips in coronatijd

27 maart
Geloof in het gezin
De uitdaging van deze tijd is om het met elkaar in een gezin uit te houden. Alles gaat anders dan anders en dat heeft zijn weerslag op iedereen. Daarom is onze eerste tip: stel je eisen niet te hoog. Het is volstrekt logisch dat er nu minder werk uit ieders handen komt. Kijk wat je kunt doen en laat de rest voor wat het is! Geloof in het gezin wil je vooral wijzen op initiatieven die je helpen om in deze tijd het geloof in God een plek in je gezin te geven.
 • Op www.lerenindekerk.nl staan zes thuisvieringen rond het thema “Hij werd mens zoals wij”. In ieder thema staat een emotie centraal: blijdschap, verdriet, boosheid, angst, eenzaamheid en euforie.
 • Met je kind over het coronavirus in gesprek gaan, kan aan de hand van dit materiaal van het ABC voor kinderen.
 • EO BEAM zendt in de komende weken elke zondag een online jongerendienst uit via YouTube.
 • Op ABCvanhetgeloof.nl staan diverse Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Er is een versie voor kinderen en een voor jongeren.
 • Op www.creatiefkinderwerk.nl komt elke week een interactief kinderprogramma over het verhaal van Abraham. Daarnaast is er dagelijks de Henkie-show.
 • Iedere schooldag is er een Bijbelvertelling te beluisteren van Hogeschool de Driestar i.s.m. de Reformatorische Omroep.
 • Op de site van Studio Sprankel staan drie thuisvieringen. De thema’s zijn Bidden, Vertrouw maar op God en Van donker naar licht.
 • Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft juist nu twee boekjes weg: Lucas uit de Samenleesbijbel en 14 stappen uit de Samenleesbijbel Junior.
 • Jongeren kunnen hier dagelijks een podcast van de HGJB luisteren.
 • Een catechisatieles “Pandemie en de Bijbel” van Follow Me is hier te volgen.
 • Raise Up moedigt je aan om tegen je kind eerlijk te zijn over het virus, over eventuele angst en over wat de Bijbel zegt over de laatste dagen.
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden