Geloof in het gezin - Tips in coronatijd

27 maart
Geloof in het gezin
De uitdaging van deze tijd is om het met elkaar in een gezin uit te houden. Alles gaat anders dan anders en dat heeft zijn weerslag op iedereen. Daarom is onze eerste tip: stel je eisen niet te hoog. Het is volstrekt logisch dat er nu minder werk uit ieders handen komt. Kijk wat je kunt doen en laat de rest voor wat het is! Geloof in het gezin wil je vooral wijzen op initiatieven die je helpen om in deze tijd het geloof in God een plek in je gezin te geven.
 • Op www.lerenindekerk.nl staan zes thuisvieringen rond het thema “Hij werd mens zoals wij”. In ieder thema staat een emotie centraal: blijdschap, verdriet, boosheid, angst, eenzaamheid en euforie.
 • Met je kind over het coronavirus in gesprek gaan, kan aan de hand van dit materiaal van het ABC voor kinderen.
 • EO BEAM zendt in de komende weken elke zondag een online jongerendienst uit via YouTube.
 • Op ABCvanhetgeloof.nl staan diverse Bijbelse kernwoorden uitgelegd. Er is een versie voor kinderen en een voor jongeren.
 • Op www.creatiefkinderwerk.nl komt elke week een interactief kinderprogramma over het verhaal van Abraham. Daarnaast is er dagelijks de Henkie-show.
 • Iedere schooldag is er een Bijbelvertelling te beluisteren van Hogeschool de Driestar i.s.m. de Reformatorische Omroep.
 • Op de site van Studio Sprankel staan drie thuisvieringen. De thema’s zijn Bidden, Vertrouw maar op God en Van donker naar licht.
 • Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft juist nu twee boekjes weg: Lucas uit de Samenleesbijbel en 14 stappen uit de Samenleesbijbel Junior.
 • Jongeren kunnen hier dagelijks een podcast van de HGJB luisteren.
 • Een catechisatieles “Pandemie en de Bijbel” van Follow Me is hier te volgen.
 • Raise Up moedigt je aan om tegen je kind eerlijk te zijn over het virus, over eventuele angst en over wat de Bijbel zegt over de laatste dagen.
Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Tjonge jongens

Jongens zijn leuk. Maar soms een tikje anders leuk dan je misschien denkt. In dit boek zoekt Mariska Dijkstra-Wolters antwoorden op vragen van moeders met zonen. Ze ondervroeg daarvoor meer dan honderd jongensmoeders. Zo’n twintig deskundigen geven tips. Is stoeien normaal? En wanneer grijp je in? Geloven jongens anders dan meisjes? Hoe vind je rust in een druk gezin? Wanneer praten jongens wél? Moet je jongens helpen met huiswerk?

Hoofdstuk 1 van Tjonge jongens

Tips voor een kringavond over het opvoeden van jongens