Geef een kijkje in je ziel

10 april
Ingrid Plantinga
Mijn kids weten nog precies te vertellen wanneer ze papa en mama hebben zien huilen. ‘Mama moest huilen toen ze met de auto tegen de vangrails kwam’. ‘Ik heb papa zien huilen toen jij in het ziekenhuis lag’. Blijkbaar heeft dat diepe indruk gemaakt. Ze kregen een kijkje in ons hart en zagen ons echt, kwetsbaar, zonder schone schijn.

Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders echt zijn in de omgang met hun kinderen. Want hoe zouden ze kunnen begrijpen dat God troost als hun ouders nooit verdriet laten zien? Hoe kunnen ze ontdekken dat God je bijstuurt als ouders nooit toegeven fouten te maken? Hoe ervaren ze de kracht van de heilige Geest als ouders de indruk wekken het allemaal prima zelf aan te kunnen?

Juist door echt te zijn kun je als ouder doorverwijzen naar de God die jouw houvast en richtaanwijzer is. Hoe hard je ook je best doet om een perfecte ouder te zijn, er komt een moment dat je kinderen de waarheid inzien. Ze gaan echt wel ontdekken dat papa geen superman is en mama haar onhebbelijkheden heeft. En dan is het belangrijk dat ze weten dat de God van hun ouders wel volmaakt is en nooit teleurstelt! Geef een kijkje in je ziel en hopelijk vindt je kind daar een stukje van God.

Ingrid Plantinga

Ingrid Plantinga-Kalter is theologe en moeder. Ze heeft Geloof in het gezin mede opgezet en geeft toerusting over geloofsopvoeding. Daarnaast ontwikkelt ze voor het Praktijkcentrum producten op het gebied van bijbelstudie, catechese en liturgie.

Tags
Voorleven
Dagelijks leven
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.


Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.